viernes, 2 de febrero de 2024

En xaneiro medrou o paro rexistrado en Galicia e en Ourense

Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de xaneiro de 2024.

Galicia:

Medra o paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro en relación co mes anterior en 1.597 persoas, un 1,23 %. 

Queda situada a cifra de desemprego en 131.101 persoas. 

Por sectores, 4.321 son da agricultura, 12.909 da industria, 8.907 da construción, 93.681 dos servizos e 11.283 do colectivo sen emprego anterior. 

A nivel interanual, isto é, con respecto ao mes de xaneiro do ano pasado, 13.947 persoas sairon en Galicia das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 9,62 %. 

 Ourense

Medra o paro rexistrado en xaneiro na provincia de Ourense en relación co mes anterior en 367  persoas, un 2,44 %.

O número de parados queda en 15.387 deles 6.631 son homes e 8.756 mulleres, 14.672 son maiores de 25 anos e 715 menores.

Por sectores, 794 son da agricultura, 1.573 da industria, 1.036 da construción, 10.511 dos servizos e 1.473 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a xaneiro do ano pasado, 1.191 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 7,18 %.