miércoles, 31 de mayo de 2023

A posición boicoteadora dos socialistas desde 2021 ata hoxe e a disolución decretada por Sánchez, impedira que as Cortes aprobasen a Proposición de Lei Orgánica (PLO) de transferencia da titularidade e competencias da autopista AP-9 a Galicia

 

A disolución anticipada das Cortes Xerais impedirá que continúe a tramitación de iniciativas legislativas en curso, tanto de aquelas promovidas como proxectos de lei polo Goberno como das proposicións de lei a iniciativa dos Grupos Parlamentarios e dos Parlamentos autonómicos.

Unha delas, de gran interés para Galicia é a Proposición de Lei Orgánica (PLO) de transferencia da titularidade e competencias da autopista AP-9 a Galicia.

O inicio da tramitación desta proposición na Cámara Baixa data de decembro de 2019, aínda que non foi ata febreiro de 2021 cando se aprobou –cunha ampla maioría de 287 deputados– a súa toma en consideración e se encomendou o Ditame sobre a mesma á Comisión de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.

A partir deste momento, tal e como temos denunciado os populares, a iniciativa lexislativa chegou a acumular ata 15 prórrogas “acordadas sistemáticamente polos representantes de PSOE e Podemos-Galicia en Común”. 

Finalmente, o 21 de setembro de 2021 constituíuse a Ponencia, pero non volveu a convocarse unha reunión da mesma ata o 15 de marzo de 2023, ante a posición contraria da maioría gubernamental; nesa reunión da Ponencia acordaron volver reunirse unha vez pasada a Semana Santa

Os deputados galegos Jaime de Olano e Celso Delgado no mes de abril de 2023 solicitaron a Mesa da Comisión de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana  que convocara unha nova reunión da Ponencia no mes de maio para que  leve a cabo os traballos correspondentes para a elaboración do informe e o seu posterior envío á Comisión.

O 10 de maio de 2023 reuniuse no Congreso dos Deputados a ponencia encargada de debater a Proposición de Lei Orgánica na Cámara Baixa.

Nesa reunión o PSOE bloqueou que se aprobase o informe da ponencia encargada de debater a Proposición de Lei Orgánica (PLO) de transferencia da titularidade e competencias da autopista AP-9 a Galicia. O texto poposto polos ponentes populares, era “literalmente idéntico” ao que se aprobou por unanimidade no Parlamento de Galicia, onde si contou co voto dos socialistas.

Sorprendeunos que o PSOE boicotease en Madrid o que en Galicia afirmaba que apoiará”, e  eu mesmo como membro desta ponencia dixen: “no PP seguiremos traballando para que as competencias sobre a Autoestrada do Atlántico sexan transferidas á nosa Comunidade, xunto aos medios necesarios para a súa xestión”, remachou.

De feito, mesa reunión, os ponentes populares avogamos por retirar as emendas presentadas e cinguirnos ao texto do Parlamento para chegar a un acordo, pero o PSOE se negou a retirar as súas, o que evitou que se lle dera luz verde ao informe.

Os socialistas mantiveron a súa postura de desactivar a transferencia da titularidade e das competencias e limitala a unha “transferencia de competencias sobre a administración e a explotación”. É dicir, que a titularidade da AP-9 quede en mans da Administración Xeral do Estado, como ata agora.

O compromiso de respectar a literalidade da PLO do Parlamento de Galicia —e de abordar en fases posteriores da tramitación os imprescindibles aspectos materiais e orzamentarios— tiña como obxectivo axilizar a aprobación da transferencia. Susténtabase nunha proposición non de lei aprobada o pasado 11 de abril de 2023 polas tres forzas políticas con representación na Cámara Autonómica.

Sinto moito que a posición boicoteadora dos socialistas desde 2021 ata hoxe e a disolución decretada por Sánchez, impedise que as Cortes aprobasen a Proposición de Lei Orgánica (PLO) de transferencia da titularidade e competencias da autopista AP-9 a Galicia.