miércoles, 5 de abril de 2023

Rueda avanza que a Xunta convocará este mes avais públicos para a compra da primeira vivenda por parte de menores de 36 anos

 

Hoxe o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou que o Goberno galego convocará este mes de abril un programa de avais públicos dirixido á mocidade para a adquisición da súa primeira vivenda. 

Na nota de prensa difundida consta que "destacou que se trata “da primeira vez” que a administración autonómica pon en marcha unha medida deste tipo co obxectivo de facilitar o acceso a unha vivenda en propiedade “aos menores de 36 anos”.

Tal e como explicou Rueda, trátase dunha medida recollida na Lei dos orzamentos xerais da Comunidade de 2023, que autoriza o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para a concesión de avais con destino á compra da primeira vivenda por parte de mozos e mozas, cun límite máximo do 20% do prezo de compravenda.

Rueda explicou que o Consello tomou hoxe razón da resolución pola que se aproban as bases reguladoras deste programa que contará cun orzamento inicial de 5 millóns de euros e “que pode ser ampliable segundo a aceptación e solicitudes” que se reciban. O presidente asegurou que a Xunta agarda “demanda” deste tipo de avais ante o actual contexto económico que dificulta tanto o alugueiro como a compravenda de vivendas.

Para poder obter un destes avais será condición imprescindible que a hipoteca para a cal se solicita supoña entre o 80% e o 100% do importe de adquisición da vivenda, e as contías que aboe a persoa beneficiaria deberán destinarse exclusivamente ao pagamento desta débeda hipotecaria. Ademais, Rueda lembrou que cando o mozo “abone ao banco a mesma contía de hipoteca que teña de aval, este quedará cancelado”.

Entre os requisitos para acceder a estes avais, o presidente explicou que a vivenda avalada terá que estar localizada en Galicia e “destinarse a residencia habitual do comprador”, polo menos, “durante o período de duración do aval”.

Ademais, indicou que o importe de adquisición do inmoble non poderá superar as seguintes contías: “240.000 euros nos concellos da Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Pontevedra e Ourense; 180.000 euros se se localiza nas cidades de Lugo e Ferrol” ou en concellos de tamaño medio e carácter periurbano, “e 130.000 euros no resto dos municipios galegos”. Deste xeito, e tendo en conta que o aval non pode superar o 20% do prezo de compra da vivenda, a contía máxima da axuda que concederá a Xunta será de 48.000 euros para o primeiro grupo de concellos, de 36.000 euros para o segundo, e de 26.000 euros para o terceiro.

En canto aos requisitos dos beneficiarios, Rueda resaltou que ademais de ter menos de 36 anos no momento da solicitude, cómpre mencionar que, con carácter xeral, “non poderán ser propietarios ou usufrutuarios doutra vivenda en España” e “deberán acreditar uns ingresos de entre 2 veces o Iprem (16.800 euros anuais) e 5,5 veces o Iprem (46.200 euros)”. En caso de que a compra a realice máis dunha persoa e cumpran o resto de requisitos, os ingresos conxuntos poderán chegar ata 6,5 veces o Iprem (54.600 euros).

Unha vez que o Consello da Xunta tomou razón da resolución, a previsión é que a convocatoria do programa se publique no Diario Oficial de Galicia antes de que remate este mes de abril e permanecerá aberta ata o 30 de novembro.

Estes avais públicos facilitarán o acceso á súa primeira vivenda en propiedade aos menores de 36 anos, que moitas veces dispoñen de recursos para asumir unha hipoteca pero carecen de aforros para o pagamento da entrada. Ademais, serán compatibles con todas as axudas que xestiona e convoca anualmente a Xunta co mesmo fin en Galicia. Nesta liña, o presidente lembrou que estes avais poderán complementarse coa bonificación xa existente no Imposto de Transmisión Patrimoniais para os mozos que adquiran unha vivenda."

Sen dúbida unha boa medida para facilitar a compra de vivenda por parte da mocidade.