viernes, 13 de enero de 2023

O índice de Prezos ao Consumo (IPC) moderou o seu crecemento en Galicia pechando o mes de decembro cun repunte do 6,4% interanual

De acordo aos datos definitivos publicados este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE) o Índice de Prezos de Consumo (IPC) moderou o seu crecemento en Galicia pechando o mes de decembro cun repunte do 6,4% interanual, fronte ao 11,5% rexistrado no mes de xullo.

Segue pois o descenso marcado fundamentalmente pola caída do prezo da electricidade. Os prezos empezaron encarecerse nos últimos meses do ano 2021. Aínda que agora a taxa é inferior á dos meses anteriores, seguen moi por riba dos do ano anterior.

Galicia ten un IPC algo máis elevado que a media do Estado, que é do 5,7% debido a que:

- Os sectores que máis peso teñen no IPC en Galicia, como son os alimentos e o transporte, son os que máis se teñen encarecido.

- Á dispersión, única no conxunto de España. Faise un uso máis intensivo do transporte particular, e a distribución –especialmente de alimentos- ten que recorrer maiores distancias.

Cómpre sinalar que o IPC non mide a carestía dos produtos senón a variación dos prezos.

Desde o Goberno galego, e desde as diferentes áreas, estanse tomando todas as medidas necesarias para axudar ás persoas, familias e empresas que están tendo máis dificultades: como o bono eléctrico, deflactación do IRPF, gratuidade das escolas infantís, axudas directas a autónomos, conxelación das peaxes das autopistas autonómicas, aval do 20 % a menores de 35 anos para a compra da súa primeira vivenda; ou o incremento nun 142% do orzamento de axudas a aluguer, entre outras.