sábado, 12 de noviembre de 2022

A Xunta avanza na execución da ampliación do Complexo Hospitalario de Ourense e inviste na renovación e ampliación do equipamento sanitario público

 

Recibimos hoxe a boa nova de que A Xunta segue a avanzar nas obras de ampliación do Complexo Hospitalario de Ourense, compatibilizando os traballos coa recolocación dos espazos e os servizos que permiten o funcionamento do hospital.

Informan na web que “neste momento están xa moi avanzados os traballos de desaloxo do mobiliario, desmonte de teitos e demolición de tabiquerías na planta soto-1 do Materno-infantil. Tamén se realizou o desmonte, as desconexións, os desvíos e a anulación das instalacións afectadas, nas áreas das antigas cociñas, cafetería e comedores. Unha vez desocupadas estas zonas, procederase á súa demolición, xa que nese espazo implantarase a nova unidade de Medicina Nuclear.

Na zona do novo edificio de hospitalización, tras a retirada da antiga pasarela de unión do edificio Xeral co Materno Infantil e dos accesos ás antigas Urxencias e peiraos de carga, realizáronse os desvíos de servizos afectados e avánzase agora coas escavacións.

Tamén se procedeu ao corte e demolición dos forxados dos edificios Xeral e a antiga cafetería, así como corte e demolicións da galería enterrada, muros e cimentacións existentes afectados pola implantación do novo edificio, situando a escavación na cota de cimentación da nova edificación. Ademais, está analizándose o terreo para dimensionar a zapata do guindastre para executala e poder montar a infraestrutura nesta segunda quincena de novembro.

En paralelo, séguese avanzando coas inspeccións estruturais do Edificio Materno, así como a inspección e rexistro do resto de instalacións e servizos afectados pola ampliación, nas que foi posible acceder sen interromper a dinámica normal do servizos sanitarios.

Para o traslado de espazos, están a instalarse os módulos de vestiarios de persoal provisionais para poder habilitalos nos próximos días.

Actuación estratéxica cun investimento de 52,6M€

O Goberno galego destina un investimento de preto de 52,6 millóns de euros a esta actuación estratéxica para a provincia de Ourense, que ademais xerará case 1.000 empregos.

As obras, cofinanciadas con fondos europeos FEDER, consisten na construción dun novo edificio de hospitalización e na reforma do actual Hospital Materno Infantil, ao tempo que se melloran os accesos.

En total, vaise actuar sobre 33.000 m², dos cales máis de 19.000 serán de reforma e preto de 14.000 m² de nova construción, incrementando a superficie construída do hospital nun 11% ata superar os 136.000 m².

O novo edificio de hospitalización terá 12 plantas e disporase entre o oeste do antigo edificio Materno Infantil e o Hospital Cristal.

No Hospital Materno Infantil levarase a cabo unha reforma integral, para a súa posta en valor e mellora da funcionalidade, conservándose só a súa estrutura.

Unha vez realizadas estas actuacións permitirán poñer á disposición dos veciños de Ourense unha área pediátrica con 38 camas; área de neonatoloxía, con UCI pediátrica; e zona de urxencias pediátricas e de urxencias obstétricas, entre outras. Ademais, tamén se dotará o complexo de área de radioloxía, de diálise, hospitalización obstétrica, con 56 camas, e hospitalización convencional, con 280 camas.

As actuacións forman parte do proxecto de futuro para a sanidade pública de Ourense, que supuxo poñer en marcha no que vai de lexislatura investimentos por máis de 80 M€, entre obras e novos equipamentos, no hospital público desta cidade."

A XUNTA INVISTE MÁIS DE 80 MILLÓNS DE EUROS NO QUE VAI DE LEXISLATURA PARA AMPLIAR AS INSTALACIÓNS E MELLORAR O EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DE OURENSE

Salientar que o pasado día 9 o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, informaba no Parlamento de Galicia, das vindeiras actuacións que levará a cabo a Xunta no Hospital Universitario de Ourense.

O titular da Sanidade galega informou que durante a presente lexislatura o Executivo galego acometerá tres grandes actuacións no hospital ourensá, remarcando que, todas elas, xa foron adxudicadas.

En concreto, abundou García Comesaña, a mediados do presente ano xa comezaron as obras do novo edificio de hospitalización, unha actuación cuxa segunda fase levará aparellada tamén a reforma integral do edificio materno-infantil. Estas actuacións contan cun investimento de 48,2 millóns de euros e, a Axencia Galega de Infraestruturas ten previsto montar a guindastre neste mesmo mes, tras completar a escavación que se precisa para o novo edificio de doce plantas.

En segundo lugar, a Xunta tamén comezará este mesmo mes a construción da nova Unidade de Medicina Nuclear, unha obra cuxo contrato ascende até os 2,8 millóns de euros e co que se conseguirá triplicar o espazo deste servizo. Ademais tamén vai permitir acoller un equipo PET, que se instalará por primeira vez na área sanitaria de Ourense.

A terceira grande actuación no CHUO, durante a presente lexislatura, será a reforma da Unidade de Críticos (UCI), adxudicada o pasado mes de marzo, e cuxa redacción de proxecto xa foi entregada pola empresa. Sobre a mesma, ampliou o conselleiro “os técnicos do Sergas están a supervisar agora o proxecto de execución para iniciar as obras antes de rematar o presente ano”. Estes traballos, representarán un investimento de 8,2 millóns de euros, e permitirán aumentar nun 30% o número de camas.

Durante a súa intervención, García Comesaña lembrou que “queda pendente unha cuarta obra, a que reformará as áreas de Cardioloxía e Radioloxía intervencionistas”. Así,  detallou que os 2’7 millóns precisos para a súa licitación, xa se atopan incorporados no proxecto de Orzamentos do vindeiro ano 2023. 

En termos globais, as obras do Hospital Universitario de Ourense acadan os 62 millóns de euros, segundo precisou o conselleiro de Sanidade, ao tempo que salientou a súa intención de “pechar o deseño deste hospital antes de rematar esta lexislatura, cos futuros edificios ambulatorio e administrativo”.

 Renovación e ampliación de equipamento

A mellora das infraestruturas sanitarias tamén leva aparellada a renovación e ampliación do equipamento. Estas melloras tecnolóxicas -que superan os 19 millóns de euros-, fan ascender o investimento total no CHUO, nesta lexislatura, até os 80 millóns de euros.

Nomeadamente, desde hai máis de un ano, o Hospital de Ourense conta con un dos sete equipos de cirurxía robótica adquiridos pola Xunta, e cuxo valor ascende até os  2,9 millóns cada un

Así mesmo, arestora estase a iniciar o proceso de renovación de equipamento a través dos fondos Next Generation. Neste senso, a Xunta canalizou un total de 13 millóns de euros para renovar e dotar de novo equipamento ao centro hospitalario ourensá. 

Por unha banda, estanse renovar e actualizará algúns dos equipos cos que xa contaba o centro. Entre eles, destacan a renovación de 2 aceleradores lineais, 2 gamma-cámaras, un equipo de radioloxía vascular, un equipo de hemodinámica, ou 4 novos equipos TC (un deles, por primeira vez, con tecnoloxía espectral).

O Executivo galego tamén está a empregar estes fondos para dotar á área de Ourense con equipos cos que até o de agora non contaba. Neste apartado, destaca o novo equipo PET-TC, que evitará que os ourensáns se teñan que desprazar ata Vigo para realizar estas probas (adxudicado por 1,5 M€); ou o novo  equipo de neurorradioloxía vascular intervencionista (adxudicado por 1,2 M€), que permitirá que o Hospital de Ourense conte cunha unidade completa de ictus.

Máis alá da cirurxía robótica e da alta tecnoloxía, o Hospital universitario de Ourense está a experimentar renovacións importantes de equipamento noutros dous ámbitos. 

En primeiro lugar, no eido da imaxe médica, onde xa están instalados no hospital 9 novos ecógrafos, que supuxeron un investimento de máis de 900.000 €. 


E, en segundo, no ámbito dos bloques cirúrxicos. Nesta área, incorporáronse o pasado ano cinco novos bloques cirúrxicos (un específico para o servizo de cirurxía vascular),  e renováronse 20 lámpadas cirúrxicas e 23 novas mesas cirúrxicas, coas que se achegan prestacións avanzadas para neurocirurxía, cirurxía vascular, cirurxía dixestiva ou traumatoloxía.

Ademais, en canto á licitación de sistemas de anestesia, iniciado en setembro, contémplase a renovación de 6 equipos no hospital de Ourense, por un valor de máis de 300.000 euros.

As novas infraestruturas e a mellora do equipamento do hospital público de referencia provincial  permitirán que a cidadanía de Ourense conte cuns espazos máis amplos e confortables, ademais de poñer a súa disposición tecnoloxía diagnóstica punteira e o mellor equipamento posible para garantir uns servizos asistencias de máxima calidade.