jueves, 3 de noviembre de 2022

En Galicia o número de persoas desempregadas -143.720- é a cifra de paro máis baixa de toda a serie histórica (1996) nun mes de outubro

 

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de outubro de 2022.

Galicia:

Baixa o paro rexistrado en Galicia no mes de outubro en relación co mes anterior en 389 persoas, un  - 0,27 %. 

O número de parados queda en 143.720, é a cifra de paro máis baixa de toda a serie histórica (1996) nun mes de outubro

Deles  59.512 son homes e 84.208 mulleres, 137.916 son maiores de 25 anos e 5.804 menores.

Por sectores, 4.751 son da agricultura, 15.016 da industria, 9.871 da construción, 102.143 dos servizos e 11.939 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a outubro do ano pasado, 10.325 persoas sairon en Galicia das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 6,70 %. 

Baixa o paro na evolución anual: en todos os sectores de actividade, nas catro provincias e nas sete grandes cidades.

Comportamento favorable dos colectivos con máis dificultades para atopar un emprego: menores de 30 anos (-12,59%), parados de longa duración (-11,70%) e mulleres (-6,84%). 

Ourense:

Medra o paro rexistrado en outubro en relación co mes anterior en 32 persoas, un  0,19 %,

O número de parados queda en 16.840 deles 7.036 son homes e 9.804 mulleres, 16.087 son maiores de 25 anos e 753 menores.

Por sectores, 853 son da agricultura, 1.823 da industria, 1.142 da construción, 11.470  dos servizos e 1.552 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a outubro do ano pasado, 733 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 4,17 %.