jueves, 3 de noviembre de 2022

Lixeiro descenso do número medio de afiliacións ao Sistema da Seguridade Social en Galicia e en Ourense no mes de outubro

 

Informa hoxe o Instituto Galego de Estatística (IGE) que o número medio de afiliacións ao Sistema da Seguridade Social en Galicia no mes de outubro do ano 2022 acadou a cifra de 1.048.700 para o total do sistema, o que supón un descenso respecto ao pasado mes de setembro de 2022 de 646 afiliacións (-0,06%).

Para o conxunto estatal a cifra de afiliacións sitúase en 20.283.786, rexistrando un incremento do 0,51% con respecto ao pasado mes de setembro.

Na comparativa interanual (outubro de 2022 con outubro de 2021) obsérvase un aumento de 16.050 afiliacións no total do sistema en Galicia (1,55%) e un aumento do 3,01% (593.197 afiliacións) no conxunto estatal.

Por comunidades autónomas e con respecto ao mes de setembro de 2022, rexístrase unha baixada das afiliacións en seis comunidades autónomas, destacando Illes Balears (-5,69%), mentres que en once comunidades autónomas suben as afiliacións, especialmente na Comunitat Valenciana (1,94%).

En canto ás taxas con respecto ao mesmo mes do ano anterior, rexístranse taxas positivas en todas as comunidades autónomas. Os aumentos máis acusados prodúcense en Illes Balears e Canarias con taxas superiores ao 5,00%.

Datos de afiliacións por provincias

O número medio de afiliacións á Seguridade Social aumentou con respecto ao mesmo mes do ano pasado en todas as provincias galegas. A Coruña é a provincia que presenta a maior subida nas afiliacións cunha taxa de variación interanual do 2,36%, o que supón 10.438 afiliacións máis, seguida de Pontevedra (1,08%), Ourense (0,94%) e, por último, Lugo (0,58%).

No que respecta ás afiliacións medias deste mes de outubro con respecto ás do mes de setembro, rexistrouse en Galicia un descenso do 0,06%. Pontevedra presenta o maior descenso cunha taxa de variación intermensual do -0,54%, seguida de Lugo (-0,20%) e Ourense (-0,17%). Pola contra, A Coruña presenta unha taxa de variación intermensual positiva (0,39%)

 Información segundo réxime de afiliación

As afiliacións ao réxime xeral, que representan o 78,33% das afiliacións galegas en outubro de 2022, diminuíu un 0,09% con respecto ao mes anterior. Na comparativa interanual obsérvase un aumento do 2,29%. En España estas taxas foron do 0,61% con respecto a setembro de 2022 e do 3,58% en relación ao mes de outubro de 2021. Por provincias, Lugo é a que presenta unha porcentaxe menor de afiliacións ao réxime xeral (72,83%).

Nas afiliacións ao réxime especial de autónomos, as catro provincias galegas amosan unha taxa de variación interanual negativa; Lugo (-1,96%), Ourense (-1,46%), A Coruña (-1,04%) e Pontevedra (-0,75%). A media da comunidade galega sitúase entón no -1,13%. Para este réxime e con respecto ao mes de setembro de 2022, baixan as catro provincias galegas; Ourense (-0,18%), Pontevedra (-0,15%), Lugo (-0,09%) e A Coruña (-0,01%), resultando para o conxunto de Galicia unha taxa intermensual do -0,09%. As taxas nacionais para este réxime presentan unha subida interanual do 0,24% e unha subida intermensual do 0,07%.

No que respecta ao réxime especial do mar, con respecto a outubro de 2021, suben A Coruña (0,47%) e Pontevedra (0,28%), mentres que en Lugo baixan (-0,73%). A taxa galega acada entón o 0,26%, inferior á de España (1,66%). Con respecto a setembro de 2022, A Coruña presenta un aumento do 6,37%, mentres que Lugo e Pontevedra presenta un descenso do 2,51% e 0,18% respectivamente. A taxa galega amosa un incremento do 1,48% con respecto a setembro de 2022. A taxa nacional é do -2,70%.