martes, 2 de agosto de 2022

Galicia pecha xullo coa cifra de paro máis baixa de toda a serie histórica e é a terceira comunidade con maior creación de emprego con respecto a xuño

 

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de xullo de 2022.

Galicia:

Baixa o paro rexistrado en Galicia no mes de xullo en relación co mes anterior en 1.082  persoas, un  - 0,77 %. 

O número de parados en xullo queda en 139.850 a cifra de paro máis baixa de toda a serie histórica . Deles  57.621 son homes e 82.229 mulleres, 134.779 son maiores de 25 anos e 5.071 menores.

Por sectores, 4.864 son da agricultura, 14.743 da industria, 9.878 da construción, 99.066  dos servizos e 11.299 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a xullo do ano pasado, 12.084 persoas sairon en Galicia das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 7,95. Descendeu nas principais variables: nas catro provincias galegas e nas sete grandes cidades, así como en todos os sectores económicos, liderando a baixada a industria cun -15,96%. 

Por colectivos, o desemprego diminúe nos que son considerados prioritarios nas políticas activas de emprego da Xunta, especialmente entre os parados de longa duración (-19,88%) e tamén entre os menores de 30 anos (-10,14%), entre as mulleres (-7,84%) e maiores de 44 anos (-4,96%). Entre as mulleres menores de 30 anos, ademais, o paro cae máis do dobre que entre os homes.

Ourense:

Medra o paro rexistrado en xullo en relación co mes anterior en 179 persoas, un  1,09 %, una porcentaxe superior ao de España (0,11 %)

O número de parados queda en 16.564 deles 6.813 son homes e 9.751 mulleres, 15.891 son maiores de 25 anos e 673 menores.

Por sectores, 811 son da agricultura, 1.766 da industria, 1.171 da construción, 11.278  dos servizos e 1.538 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a xullo do ano pasado, 761 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 4,39 %.