jueves, 2 de junio de 2022

En Galicia e especialmente en Ourense, baixa en maio o paro rexistrado

 
O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de maio de 2022.

Galicia:

Galicia pechou o mes de maio con 146.120 persoas sen emprego, a menor cifra nun mes de maio de toda a serie histórica (1996) e tamén a máis baixa desde setembro de 2007, cando se rexistraron na comunidade autónoma 140.960 parados. Ademais, o número de persoas sen emprego sitúase por debaixo das 150.000 persoas por primeira vez desde 2008 (en xullo dese ano houbo 149.318 persoas desempregadas).

Con respecto ao inicio da pandemia (febreiro 2020), o desemprego reduciuse na comunidade galega nun -12,10% fronte ao -9,95% do Estado.  O desempregou caeu na evolución anual e mensual e nas principais variables: en todos os sectores de actividade (liderando o descenso a industria), nas catro provincias e nas sete grandes cidades.

Salientar o comportamento favorable dos colectivos con máis dificultades para atopar un emprego, como son as mulleres, os parados de longa duración e os menores de 30 anos. As afiliacións, pola súa banda, creceron tamén con respecto a maio de 2021 e ao mes pasado.

Máis polo miúdo, na evolución anual, con respecto a maio de 2021, o desemprego caeu nun -11,61% (-19.186 persoas), o que supón que Galicia leva máis dun ano consecutivo rexistrando baixadas do paro na evolución anual. O desemprego baixou nas catro provincias e nas sete grandes cidades e en todos os sectores económicos (a industria cun -16,01%; a construción cun -12,84%; os servizos cun -12,05%; e a agricultura e a pesca cun -7,67%). En canto aos colectivos prioritarios, diminuíu especialmente entre os menores de 30 anos (-13,52%), e tamén caeu nas mulleres (-11,51%) e entre os parados de longa duración (-22,06%).

Evolución mensual

Con respecto á evolución mensual, o paro caeu nun -2,98% (-4.482 persoas) baixando en todas as provincias e nas sete grandes cidades. Descendeu tamén en todos os sectores de actividade, liderando a industria a caída cun -3,33%. O desemprego baixou tamén nos principais colectivos. O maior ritmo de descenso rexistrouse entre os menores de 30 anos (-7,14%).

Ourense:

Baixa o paro rexistrado en maio en relación co mes anterior en 577  persoas, un  - 3,32 %, una porcentaxe superior ao de España (-3.29 %) e ao de Galicia (-2,98 %)

O número de parados queda en 16.781 deles 7.092 son homes e 9.689 mulleres, 16.033 son maiores de 25 anos e 748 menores.

Por sectores, 864 son da agricultura, 1.818 da industria, 1.216 da construción, 11.309  dos servizos e 1.574 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a maio do ano pasado, 1.909 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do – 10,21 %.