miércoles, 2 de marzo de 2022

En febreiro baixou o paro en Ourense e medrou lixeiramente en Galicia

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) difunde hoxe os datos oficiais de paro rexistrado correspondentes ao mes de febreiro de 2022.

Galicia:

Medra o paro en relación co mes anterior en 577 persoas ( 0,37 %), quedando situado en 154.509 persoas.


Con respecto aos datos do paro na evolución anual, a baixada do desemprego foi do -16.58 % (-30.719 persoas).  


Ourense:


Baixa o paro rexistrado en febreiro en relación co mes anterior en 41 persoas, un - 0,24 %.


O número de parados queda en 17.156 deles 7.286 son homes e 9.870 mulleres, 16.397 son maiores de 25 anos e 759 menores.


Por sectores, 908 son da agricultura, 1.887 da industria, 1.270 da construción, 11.605  dos servizos e 1.486 do colectivo sen emprego anterior.


A nivel interanual, isto é, con respecto a febreiro do ano pasado, 3.340 persoas sairon en Ourense das listas do paro, o que supón un descenso do desemprego do -16,30 %.