sábado, 11 de diciembre de 2021

Feijóo cre que a proposta de repartición dos recursos do sistema de financiamento autonómico. " tensiona" e "empantana" a reforma

 

O pasado 3 de decembro a Xunta recibía a proposta de poboación axustada remitida polo Ministerio de Hacienda e Función Pública para determinar o reparto dos recursos do sistema de financiamento autonómico.

As Comunidades Autónomas teñen ata finais do vindeiro mes de xaneiro para enviar ao Ministerio as súas valoracións e aportacións sobre esta proposta técnica de 240 páxinas.

Das primeiras análises feitas pola Xunta do citado documento hai algunha boa noticias pero tamén eivas moi importantes.
 
- Boa noticia, como que semella que se vai ter máis en conta o gasto sanitario e se dividen os grupos de poboación de maior idade, co que se abre a porta a axustar máis o gasto real.

- Pero tamén grandes eivas, porque aínda é un modelo bastante inconcreto e incompleto nalgúns puntos. Nesta semana o presidente Feijóo diciía que "esta proposta tensiona ás 
comunidades, non acredita que haxa nengún fondo adicional e o único que vai a producir é un empantanamento dalguna posibilidade de crear un nuevo sistema."

Por outra banda, debemos lembrar que este é un modelo que só trata sobre o cálculo da poboación axustada, que é unha parte moi importante do sistema de financiamento, pero non é todo o sistema de financiamento.

Neste sentido, aínda nos queda moita letra pequena por coñecer do novo sistema: a recadación normativa, os tributos que se integran, a  nivelación total ou parcial, ou se este vai ser o único Fondo ou vai haber máis, como acontece agora. 

En todo caso, Galicia entende que a reforma do novo modelo de financiamento autonómico debe tratarse nun marco multilateral e de diálogo coas comunidades autónomas no seo do Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Neste sentido, o Ministerio segue sen convocar o CPFF, órgano onde debería plantexarse e debaterse esta cuestión que afecta a todos os cidadáns, e desoíndo unha vez máis as peticións reiteradas das CC.AA.

En todo caso, a Xunta seguirá defendendo a posición plasmada no documento acordado entre oito comunidades autónomas o pasado 23 de novembro en Santiago de Compostela, e defendendo os intereses de Galicia co obxectivo de que todos os cidadáns teñan garantido o dereito a recibir uns servizos de igual calidade con independencia de onde residen, cun modelo que asegure a cobertura total dos servizos a financiar.