sábado, 28 de agosto de 2021

A economía galega creceu non segundo trimestre do ano un 17,5%, o mellor rexistro dá serie históricaOnte o Instituto Galego de Estatística deu a coñecer os datos dá contabilidade trimestral correspondentes ao segundo trimestre de 2021. O seu obxectivo primordial é proporcionar unha descrición cuantitativa e coherente do conxuntoactividade económica galega, mediante a elaboración dun cadro macroeconómico que ofreza ou ritmo de crecemento do PIB galego e dás súas compoñentes.

Así coñecemos que a economía galega creceu non segundo trimestre do ano un 17,5%, ou que supón ou mellor rexistro dá serie histórica, polo que a taxa interanual volve a ser positiva por primeira vez desde ou inicio dá pandemia dá Covid-19. 

En canto á taxa intertrimestral, ou PIB galego medrou un 3% entre abril e xuño, dúas décimas máis que a media de España. 

Desde o punto de vista dá demanda, no segundo trimestre do ano produciuse unha forte reactivación do consumo dos fogares galegos, cun alza do 23,4%; así como do consumo dás administracións públicas, que aumentou nun 8,2%, máis do dobre que non conxunto de España. Ademais, a formación bruta de capital rexistrou un crecemento do 17,8%. 

No que respecta á oferta, os servizos e a industria tiveron os maiores aumentos, cun 19,8% e 18,7%, respectivamente; mentres que a construción se incrementou nun 9,3%. Tan rexistrou taxas negativas ou sector primario, debido a que foi ou que menos sufriu ou impacto dá pandemia ou ano pasado.