miércoles, 19 de mayo de 2021

Adif aproba a licitación dun contrato de tratamento de sete pontes, un túnel e nove trincheiras entre Barra de Miño e Ourense

Coñecemos que onte Adif aprobou a licitación dun contrato para o tratamento de elementos de infraestrutura (pontes, túneles e trincheiras) en aproximadamente 10 km do tramo Ourense-Monforte de Lemos.

A web institucional infórmase que “o contrato comprende o tratamento de sete pontes, un túnel e nove trincheiras entre os puntos quilométricos 036/524 e 046/229 da liña Monforte de Lemos-Vigo, entre Barra de Miño e Ourense, cun orzamento de licitación de 5.761.092 € (IVE/IVE incluído)

Tamén se mellorará a drenaxe da infraestrutura, mediante a construción de novos elementos de drenaxe e a limpeza e adecuación dos xa existentes.

Estes traballos, cun prazo previsto de 10 meses, forman parte dos proxectos de modernización do corredor ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo e perseguen unha dobre finalidade: mellorar o estado da infraestrutura e aumentar a fiabilidade das liñas e a calidade do servizo. Ademais, servirán para adaptar os elementos obxecto deste contrato ás novas condicións de explotación que traerán consigo as actuacións de mellora previstas neste tramo.

Esta actuación contribúe á consecución do Obxectivo de Desenvolvemento Sostible (ODS) 9 (Industria, Innovación e Infraestrutura), que ten entre as súas metas o desenvolvemento de infraestruturas fiables, sostibles, resilientes e de calidade.”

Celebramos este anuncio pero seguimos considerando moi insuficiente este investimento, e reclamamos que se dean os pasos necesarios para impulsar a Variante ferroviaria Os Peares-Canabal (tramo Ourense-Monforte de Lemos). Trátase dunha variante en vía única de 12 Qm aproximadamente, que permite un aforro de tempo máximo de 11 minutos e require un investimento na contorna de 530 millóns de euros. Como teño denunciado o Goberno e Adif a teñen totamente esquecida cando  formaba parte dos compromisos contraídos.