viernes, 5 de marzo de 2021

Amosamos preocupación polo baixo grao de execución das obras da circunvalación do Barco de Valdeorras

 

Os deputados populares pola provincia de Ourense, na labor de seguimento da evolución dos proxectos de infraestruturas que afectan a Ourense formulamos no Congreso o 25 de xaneiro de 2021 esta pregunta ao Goberno:

¿A fecha de respuesta, cuál es el estado de ejecución de las obras de la carretera de conexión entre las carreteras N-120 y N-536 O Barco de Valdeorras y Sobradelo?

Pois ben  o 2 de marzo o Goberno resposta: “En relación con el asunto interesado, se señala que la obra de conexión entre las carreteras N-120 y N-536 en O Barco de Valdeorras (5,7 km y 47,2 millones de euros de presupuesto) se encuentra al 8 % ejecutado, en consonancia con el programa de trabajos vigente en la actualidad”

Lembro que o 23 de setembro de 2019 estiven en Valdeorras asistindo ao acto, de inicio das obras da estrada de conexión da N-536 coa N-120 entre Sobradelo e Barco. Alí o Delegado do Goberno en Galicia que presidiu o acto  anunciou que a obra sería unha realidade no outono de 2022.

Según informacións periodísticas ata finais de 2019, os traballos nesta estrada apenas se centraron na limpeza e  planimetría dos terreos e en 2020 as obras non comezaron ata febrero de 2020.

O pasado 24 de xuño de 2020 os deputados, formulamos unha pregunta escrita ao Goberno interesándonos pola porcentaxe de execución das obras.

E con data de 11 setembro de 2020, o Goberno respostou: “La obra del vial de conexión entre la N-120 y la N-536, tramo Sobradelo- O Barco de Valdeorras, Ourense, se encuentra en ejecución, sin que haya estado parada. Se encuentra ejecutada al 2% de su presupuesto, habiéndose ejecutado hasta el momento la ocupación de las fincas expropiadas (incluyendo la demolición de las edificaciones afectadas) y estando en ejecución los cambios de los distintos servicios afectados. Se ha ejecutado totalmente la campaña complementaria de reconocimientos geotécnicos de todas las estructuras, desmontes, terraplenes y del túnel previsto. También se han ejecutado las obras de consolidación de la escombrera de pizarra próxima a Candís (O Barco de Valdeorras), con la señalización de obra en la N-536 en ese punto”

Dito o anterior, chama a atención que desde o 11 de setembro de 2020 ata o  2 de marzo de 2021 a obra só avanzara un 6% (do 2% ao 8% executado. Está pendente pois de executar o 92 % da obra

En todo caso vamos a seguir facendo un seguimento bimensual da evolución destas obras, coa finalidade de que non se supere a data comprometida polo Delegado de Goberno que foi a de  outono de 2022.

Todos ansiamos que esta estrada de circunvalación tan necesaria sexa unha pronta realidade. 

Lembremos que a orde de estudo informativo foi solicitada en  novembro de 2003,  é  dicir,  hai máis  de 17 anos.

De estas inciaitivas parlamentarias, hoxe faise eco o xornalista de "La Región" José Cruz, publica unha información titulada " La circunvalación de O Barco solo lleva un 8 % de ejecución", ao tempo que recaba varias opinións.

https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/circunvalacion-barco-solo-lleva-8-ejecucion/202103042120441010764.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

As obras,  cunha  lonxitude aproximada de 5,6 qm,  se inician en Sobradelo no  P.Q. 41,5 da  N-536  na intersección  coa  OU-122 e finalizan non  P.Q. 453,4 da  N-120 no Barco de Valdeorras.


A actuación  componse de  dúas partes diferenciadas:

Un  primeiro subtramo de  estrada  é un  acondicionamento e  mellora da estrada N-536 desde Sobradelo,  nunha  lonxitude  dun 3,3 Qm,  cunha sección transversal de 10  metros composta por  unha calzada de 7,00 m. e beiravías exteriores de 1,50 m.

Un segundo subtramo de  estrada en variante de trazado de 2,3 Qm, de 12 m. de sección transversal (con  beiravías de 2,50 m.) que abandona o actual trazado da N-536, cruzando o  río Sil mediante un  novo  viaduto e entra en túnel non monte de O Serro, para finalmente conectar  coa  estrada  N-120 a través doutro  viaduto sobre o  río Cigueño. O radio mínimo é de 375 m. e a  pendente  lonxitudinal máxima  do 4,8 %.

No tramo proxéctanse dous nós:

O primeiro deles, no PQ.45 da actual N-536, é unha intersección en  “T” dotada de carrís centrais de espera e cambio de  velocidade.

O segundo,  ao final  do tramo,  é un  novo enlace,tipo diamante con glorieta superior, que  fai de conexión entre a  nova variante e a  N-120  situándose próximo  ao  nó existente  nesa nacional no   PQ. 453,4. Esta  nova  ligazón  foi  deseñado e previsto para  aloxar ou paso da sección da futura autovía A-76 (Ponferrada-Ourense), dando  ademais acceso  á   OU-622 e a distintos  viais  do núcleo urbano do Barco de Valdeorras.

Ao  longo  do trazado  proxéctanse un total de 10  estruturas: 5  viadutos, 4 pasos superiores e 1 paso inferior,  onde destacan o  viaduto sobre o río Sil de 461 m. de  lonxitude que  tamén salva o FF.CC e a  estrada  OU-0801 de  Entoma  e ou  viaduto  do río Cigueño, de  347 m. Baixo ou monte de  O Serro proxectouse a  construción  dun túnel  dun único tubo   bidireccional, de 490 m. de  lonxitude e  pendente  lonxitudinal constante  do 3 %.

Como parte importante  do  proxecto, cabe destacar que  inclúe todas  as medidas necesarias de integración ambiental e protección  do patrimonio cultural  da  antiga “Ponte de  Candis”,  da “explotación aurífera romana da Veiga” e a creación  dun paseo peonil e vía ciclista segregada ao longo da N-536.

https://www.elbierzodigital.com/la-circunvalacion-de-o-barco-solo-esta-al-8-de-ejecucion/373139

https://somoscomarca.es/la-circunvalacion-de-o-barco-al-8-de-su-ejecucion-celso/