lunes, 22 de febrero de 2021

Reclamamos avances na tramitación das variantes ferroviarias dos Peares-Canabal e de Rubián, previstas na mellora da liña Ourense-Lugo


Os deputados populares polas provincias de Ourense e Lugo -Celso Delgado, Ana Vázquez, Jaime de Olano e Joaquín García- rexistramos no Congreso varias iniciativas parlamentarias, entre elas unha proposición non de lei na que reclamanmos ao Goberno central un “decidido impulso” ás melloras previstas na liña ferroviaria entre Ourense e Lugo, licitando e adxudicando as actuacións pendentes e avanzando na tramitación administrativa das variantes dos Peares-Canabal e de Rubián, “confirmando a súa execución e concretando un cronograma creíble para a súa posta en servizo”.

Nunha nota de prensa difundida hoxe dicimos: "Estas variantes implicarían unha reducción de ata 23 minutos no percorrido dos 117 quilómetros que separan ambas as dúas capitais, ademais de posibilitar que os cidadáns lucenses aproveitasen a conexión do AVE en Ourense e viaxaran ata Madrid en pouco máis de tres horas e cuarto.

A iniciativa parlamentaria, que se poderá debatir na Comisión de Transportes, parte da “fundada preocupación que temos de que o Executivo central abandone ou aprace sen data definida a execución das dúas variantes”, sinala o deputado ourensán Celso Delgado, “o que estamos a ver na recente resposta evasiva e sen concreción do ministerio ás catro pregunas formuladas sobre o momento administrativo destes proxectos e as datas que manexa para a súa licitación, na que se nos di que a “incorporación dunha nova liña ou tramo á rede ferroviaria de interés xeral require a aprobación dun estudo informativo”.

Lembra Celso Delgado que a mellora da conexión ferroviaria entre Ourense, Monforte de Lemos e Lugo, “foi presentada en maio de 2018 polo entón ministro de Fomento Íñigo de la Serna, explicando as actuacións que xa se estaban levando a cabo e os programadas para mellorar substancialmente esa liña: Así en infraestruturas: expuxo a adecuación e reforzo das pontes, a definición do resto das estruturas, a análise dos túneles existentes para a intervención na súa adecuación, reforzo e adecuación de gálibos, o tratamento das trincheiras e terraplénes. E deu conta da situación naquel momento, fora encargada a redacción do proxecto. Falou da renovación da superestrutura de vía no trazado completo actual, informando que estaba o proxecto en redacción. Afirmou que se deberían suprimir os 36 pasos a nivel dando conta que estaba en fase de adxudicación o expediente para a redacción dos proxectos. Explicou tamén as actuacións para realizar en materia de electrificación, dando conta de que estaban os proxectos en fase de redacción.

E finalmente informou que estaba a se desenvolver o estudo informativo para definir as mellores alternativas en dous ámbitos: No tramo entre Ourense e Monforte de Lemos, a Variante dos Peares – Canabal. E no tramo entre Monforte de Lemos e Lugo, a Variante de Rubián.

Trala moción de censura de xuño de 2018 e a chegada ao Goberno de Pedro Sánchez tivo lugar o nomeamento de José Luis Ábalos como ministro de Fomento. 

A partir dese momento algunhas das actuacións anunciadas polo seu predecesor fóronse materializando, unhas antes, outras con demoras, pero das variantes non hai noticias. Recentemente vimos licitacións de electrificación do tramo ferroviario entre Monforte de Lemos-Lugo, a mellora das instalacións de sinalización e telecomunicacións do tramo Monforte de Lemos-Lugo, a renovación de vía do tramo Monforte de Lemos-Lugo e a construción do túnel de Oural. 

De todas estas actuacións, que levarán o seu tempo en ser executadas, congratúlanse os deputados xa que ansían a modernización desta conexión ferroviaria, que os gobernos do PP contribuiron a deseñar e iniciar.

Pero preocúpanos a falta de noticias sobre a situación das dúas variantes antes aludidas que son esenciais para a mellora efectiva dos tempos de viaxe desta conexión e das que en maio de 2018 dicíase que iniciara o estudo informativo.

Na actividade de control parlamentario, engade Delgado, “formulamos desde reiteradas preguntas ao Goberno nas que se nos contestou en febreiro de 2020 que “o MITMA contaba con os estudos informativos das variantes  redactados”, pero “máis dun ano despois áinda non foron sometidos a información pública” e agora en febreiro de 2021 “obtivemos unha resposta tan xenérica sobre estas variantes que nos procura moita inquietude e incerteza sobre o seu futuro”.

Sinalan os deputados que ademáis rexistraron a solicitude de comparecencia do Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura para que comparezca en Comisión no Congreso e informe ao respecto.

Ademais, rexistraon unha pregunta oral en Comisión e varias preguntas escritas, entre elas unha na que reclaman información sobre “si están activos ou suspendidos os contratos suscritos polo MITMA con INECO referidos as Variantes dos Peares-Canabal e de Rubián, imprescindibles para a mellora da conexión ferroviaria entre Ourense-Monforte de Lemos-Lugo”

INICIATIVAS DESENVOLVIDAS POLO PP NO CONGRESO SOBRE A LIÑA OURENSE-LUGO.

  30 de maio de 2019. Pregunta ao Goberno sobre que previsión tiña ADIF para concluír a redacción do proxecto de renovación total do tramo ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, incluíndo a parte das variantes inicialmente previstas dos Peares-Canabal e Rubián. 

 O 11 de xullo de 2019 o Goberno responde: "En relación co asunto interesado, sinálase que os proxectos de adecuación e mellora da vía correspondente ao tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo atópanse actualmente en redacción, cunha previsión de aprobación destes no verán de 2019. As posibles variantes atópanse en fase de estudo informativo”.

 12 de decembro de 2019. Pregunta ao ADIF para saber se xa estaba concluída a redacción do estudo informativo das variantes.

O 6 de febreiro de 2020 o Goberno responde: “Como resposta á pregunta formulada polas súas señorías, infórmase que o actual Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana conta cos seguintes estudos informativos redactados:

o   Variante ferroviaria Os Peares-Canabal (tramo Ourense-Monforte de Lemos da liña Monforte de Lemos-Vigo). Trátase dunha variante en vía única de 12 Qm aproximadamente, que permite un aforro de tempo máximo de 11 minutos e require un investimento na contorna de 530 millóns de euros.

o   Variante ferroviaria de Rubián (tramo Monforte de Lemos-Lugo da liña León-A Coruña). Trátase dunha variante en vía única de 19 Qm aproximadamente, que permite un aforro de tempo máximo de 12 minutos e require un investimento na contorna dos 440 millóns de euros”.

 11 de decembro de 2020. Formúlanse catro preguntas sobre estas variantes, interesándonos polo momento administrativo no que se atopan e sobre as datas que manexa Adif para a súa licitación.

 O 10 de febreiro de 2021, o Goberno responde de forma conxunta ás catro preguntas dicindo: “En relación co asunto interesado, sinálase que a incorporación dunha nova liña ou tramo na Rede Ferroviaria de Interese Xeral require da aprobación dun Estudo Informativo”.


https://www.elcorreogallego.es/galicia/el-pp-pide-mas-claridad-sobre-las-variantes-de-la-via-ferrea-ourense-lugo-XY6515312
http://www.ppou.es/Blog/contenido/2074/O_PP_reclama_avances_na_tramitacion_das_variantes_ferroviarias_dos_Peares_Canabal_e_de_Rubian__previstas_na_mellora_da_lina_Ourense_Lugo__e_que_suporian_unha_rebaixa_de_ata_23_minutos_na_viaxe