martes, 12 de enero de 2021

Sobre o impulso á conexión por alta velocidade entre Lisboa-Porto-Vigo

O día 10 de outubro de 2020, tivo lugar na localidade lusa de Garda a  XXXI Cume Hispano-Portugués, presidida polo Presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, e o Primeiro Ministro da República Portuguesa, Antonio Costa. Este Cume puxo de manifesto, unha vez máis, o excelente estado das relacións entre España e Portugal, países cunha fronteira común e que manteñen relacións privilexiadas.

Na Declaración Conxunta que se subscribiu por ambas as partes incluíuse unha referencia á vontade de avanzar na mellora da conexión ferroviaria Porto-Vigo, e congratuláronse pola finalización das obras de electrificación ao lado español.

Con posterioridade a ese Cume, o Primeiro Ministro da República de Portugal Antonio Costa presentou o 22 de outubro de 2020 o Programa Nacional de Investimentos 2030 que foi obxecto dun amplo debate político, con votación na Asemblea da República.

O investimento total representa un valor de 43.000 millóns de euros, dos cales o 50% corresponde ao transporte e a mobilidade (a metade dos cales o 50% será para o ferrocarril).

Entre os investimentos ferroviarios previstos, dous deles teñen un interese estratéxico para a mobilidade entre España e Portugal e máis concretamente para a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal:


Por unha banda a construción dunha nova liña dobre de pasaxeiros de alta velocidade ( LAV) entre Porto  Campanhã e Lisboa Oriente que permitirá un tempo de viaxe de aproximadamente 1h15.  E  tamén unha nova liña dobre de pasaxeiros ( LAV) de alta velocidade entre Porto  Campanhã- Valença  do Minho- Vigo que permitirá unha viaxe ao redor de 1 hora.

Estos investimentos para o eixo de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo previstos para o período 2021-2030 son consideradas polo goberno portugués como prioritarias e esperan beneficiarse dos fondos comunitarios do novo cadro financeiro plurianual da UE.

Estas decisións tomadas polo noso país irmán, deben facer reflexionar ao Goberno de España sobre a necesidade de adoptar decisións de investimento que permitan a prolongación efectiva do eixo atlántico ferroviario de alta velocidade Coruña-Santiago-Pontevedra- Vigo ata Tui, de modo que poida ter logo continuidade coa nova liña de alta velocidade que proxecta Portugal, partindo de Valença ata Porto e finalmente a Lisboa.

Para iso resulta indispensable pasar dos estudos á acción  impulsando a construción do Saída Sur de Vigo a través dun novo trazado de algo máis de 15 quilómetros que uniría Vigo coa zona do Porriño.

Sinalamos ademais, que en novembro de 2020 alcanzouse, tras o debate dunha  PNL, un acordo unánime no Parlamento de Galicia para impulsar o Saída Sur de Vigo de modo que a conexión ferroviaria entre esta gran cidade con Porto fágase en menos dunha hora, e sexa realidade en todo caso antes de 2030 para que así se poida compasar aos prazos definidos polo Goberno Portugués para o eixo Lisboa-Porto -Valença.

Por todo o anterior vou rexistrar unha proposición non de lei no Congreso instando ao Goberno a impulsar de maneira decidida a inmediata aprobación do proxecto do Saída Sur de Vigo que permita a prolongación efectiva do eixo atlántico ferroviario de alta velocidade Coruña-Santiago-Pontevedra- Vigo ata a fronteira portuguesa para que así poida ter continuidade co proxectado novo eixo ferroviario de alta velocidade entre Lisboa-Porto-Valença  do Minho.

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDCztAAAjDIorAUAAAA%3d