domingo, 3 de enero de 2021

Según o INE, a 1 de xaneiro de 2020 a cifra oficial de poboación da provincia de Ourense era de 306.650 e a da capital de 105.643 persoas


O pasado 30 de decembro o Instituto Nacional de Estatística (INE) deu a coñecer a operación "Cifras oficiais de poboación dos municipios españois: Revisión do Padrón Municipal publica con referencia ao 1 de xaneiro de cada ano, a poboación por sexo a nivel municipal, capitais de provincia, illas,…"

O Padrón Municipal é un rexistro administrativo onde constan os veciños do municipio. A súa formación, mantemento, revisión e custodia corresponde aos respectivos Concellos, quen debe remitir ao INE as variacións mensuais que se producen nos datos dos seus padróns municipais. O INE, en cumprimento das súas competencias, realiza as comprobacións oportunas co fin de emendar posibles erros e duplicidades e obtén para cada municipio a cifra de poboación.

O Presidente do INE, co informe favorable do Consello de Empadroamento, eleva ao Goberno a proposta de cifras oficiais de poboación dos municipios españois referidas ao 1 de xaneiro de cada ano, para a súa aprobación mediante real decreto, declarando así como oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal e procedendo á súa publicación no Boletín Oficial do Estado.

Segundo estes datos as cifras oficiais de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal ao 1 de xaneiro de 2020.

España: 47.450.795 persoas.  Respecto ao ano anterior, o padrón aumentou en 424.587  persoas (0,90 %)

Comunidade Autónoma de Galicia: 2.701.819 persoas. Respecto ao ano anterior, o padrón aumentou en 2.320  persoas ( 0,09 %)

Provincia de Ourense: 306.650 persoas, dos que 147.078 eran homes e 159.572 mulleres. Respecto ao ano anterior, a provincia perdeu no seu padrón un total de 1.001  persoas (-033 %)

Concello de Ourense: 105.643 persoas dos que 47.891  son homes e  57.752  mulleres. Respecto ao ano anterior, o padrón aumentou en 410  persoas.