miércoles, 30 de diciembre de 2020

Finaliza 2020 coa confirmación do abandono da autovía A-76 por parte do goberno de coalición socialista-populista


No proxecto de  PXE para 2021 que o Goberno socialista presentou en outubro de 2020 confirmouse o nulo interese en impulsar a Autovía A-76 entre Ourense e Ponferrada.

Se en 2018 a Lei de PXE contemplaba unha consignación total de 4.810.620 € para todos os tramos da A-76, agora para 2021 consignábanse tan só 500.000 euros.

Destacaba especialmente o agravio que supoñía que no treito máis avanzado, o proxecto do tramo A Veiga de  Cascallá – O Barco de Valdeorras, que debería estar desde 2019 en condicións de ver licitar as obras, recibía unha ridícula consignación de 100.000 €, cando nos  PXE de 2018 tivo unha partida de 3 millóns.

Neste sentido, hai que lembrar que o Ministerio de Fomento aprobou, tal e como se publicaba o 10 de maio de 2018 no Boletín Oficial do Estado, o expediente de información pública do proxecto de trazado deste treito.

O treito Requejo- A Veiga de  Cascallá recibía unha ridícula consignación de 100.000 €. E no treito leonés de  Villamartín de la Abadía-Requejo, tan só 100.000 €

No trámite parlamentario no Congreso, formulamos preguntas parlamentarias ao Goberno sobre estas ínfimas consignacións e o  MITMA respondeunos que “nos tramos Requejo-A Veiga de  Cascallá e A Veiga de  Cascallá-O Barco de Valdeorras da autovía A-76 Ponferrada-Ourense consígnanse 200 mil euros para proseguir cos proxectos”

Unha resposta que non distinguía entre dous proxectos que teñen un nivel de desenvolvemento diferente. No máis próximo ao Barco, as posibilidades de licitación de obras eran absolutas, mentres que no fronteirizo entre Ourense e León, aínda non concluíu a redacción do proxecto.

Os parlamentarios do PP presentamos emendas no Congreso e no Senado, para elevar as contías destes tramos, pero todas foron rexeitadas.

A miña conclusión sobre o acontecido este ano 2020 en relación coa A-76, é que hai un maiúsculo desinterese do MITMA e dunha maneira  moi especial da Dirección Xeral de Estradas.

A Subdirección Xeral de Proxectos desa mesma Dirección Xeral está a frear en seco e de forma deliberada, calquera actuación que supoña un avance real desta autovía. E isto nada ten que ver coa pandemia, porque todo isto vén producíndose antes do mes de marzo de 2020. 

O exemplo máis patente é o tramo Veiga de  Cascalla- O Barco, o tramo ourensán de 8,4  km.  O 10 de maio de 2019  foi aprobado o expediente de información pública deste tramo. En xullo de 2019 dixéronnos, nunha resposta escrita, que tiñan que someter a información pública unha ligazón, unha pequena ligazón de acceso a  Biobra; en setembro de 2020, é dicir un ano despois, nunha resposta a unha pregunta escrita deste deputado, contestábannos que estaban a modificar un contrato de consultoría. É dicir, o tramo máis avanzado, o que ten máis  posibilidades de ser obxecto de licitación e que podía ser licitado en 2019,  o  MITMA deliberadamente, está a aprazalo sine die e o colmo dos colmos é nos Orzamentos Xerais do Estado feitos polo socialistas para  no que consignaron para este tramo 100.000 € cando no orzamento do ano 2018 tiña este mesmo tramo 3.000.000 €.

En 2021, este deputado seguirá facendo un férreo control e impulso desta autovía que consideramos fundamental para Galicia e Castilla-León, pero sobre todo para as comarcas de Lemos, Valdeorras e do Bierzo. Imos investigar as razóns polas que os contratos destas obras foron suspendidos e a esixir explicacións, pero sobre todo demandar solucións.

https://www.laregion.es/articulo/ourense/grandes-obras-publicas-ano-suman-153-millones/20201229223213995452.html