jueves, 10 de diciembre de 2020

Autorizadas obras de renovación da vía no treito entre Monforte de Lemos e Lugo, e de construción dun novo túnel de Oural


Onte reuniuse o Consello de Ministros adoptando varios acordos, dos que daba conta na referencia publicada na web, entre eles o de:

“Autorizar ao Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana (MITMA) a licitar, a través de  Adif, dous contratos para a mellora do tramo Monforte de Lemos-Lugo, cun valor global estimado de 108.491.024,93 euros (IVE non incluído).

O primeiro dos contratos fai referencia ás obras de execución do proxecto construtivo de renovación de vía do tramo Monforte de Lemos-Lugo, cun valor estimado de 54.897.163,13 euros (sen IVE). Este importe inclúe o valor estimado dos materiais necesarios para executar a obra.

O segundo dos contratos comprende as obras de execución do proxecto de construción do túnel de Oural, situado no tramo Monforte de Lemos-Lugo, cun valor estimado de 53.593.861,8 euros (sen IVE). Do mesmo xeito que no anterior contrato, este importe inclúe o valor estimado das subministracións necesarias para executar os traballos.

Estes traballos enmárcanse nas actuacións promovidas por  Adif para a mellora da conexión ferroviaria entre Ourense, Monforte de Lemos e Lugo, co obxectivo de incrementar a súa calidade e fiabilidade.

O tramo Monforte de Lemos-Lugo ten unha lonxitude de 71 km en vía única non electrificada. Actualmente estanse realizando os trámites necesarios para iniciar a contratación da súa electrificación, que constitúe unha dos principais investimentos planificados para o corredor.

Renovación de vía

A renovación de vía do tramo Monforte de Lemos-Lugo, obxecto duns dos contratos autorizados, comprende as seguintes actuacións:

 Renovación de  balasto: Substitución do  balasto existente por  balasto  silíceo. A maior parte da renovación do  balasto levará a cabo mediante  desguarnecedora, exceptuando os puntos onde non sexa posible por restricións de  gálibo ou lonxitudes de vía insuficientes.

Nos devanditos lugares levará a cabo o levante de parellas de vías con  retroexcavadora  bivial, retirando e substituíndo o  balasto para posteriormente cambiar carrís e travesas.

 Substitución de travesas: Renovaranse todas as travesas que non sexan polivalentes en bo estado, colocándose travesas de formigón  monobloque tipo  PR.

   Renovación de desvíos: Substituiranse os aparellos de vía actuais (tipos  B1 e  C) por aparellos máis avanzados tipo  P1.

  Renovación de carril: Substituirase o carril existente tipo 54 E1 por carril 60 E1 en todo o tramo. Os traballos inclúen a instalación de cupóns mixtos de carril 54/60, a modo de transición entre carrís nas zonas de ligazón.

 Pasos sobre vía: Levante de todos os pasos sobre vía (de tráfico rodado e peonís) e montaxe, tras a renovación de vía, de novos pasos con sistemas homologados por  Adif.

Novo túnel de Oural

Este contrato comprende as obras de construción do novo túnel de Oural, de 1,85 km de lonxitude, no tramo Monforte de Lemos-Lugo. A nova estrutura substituirá ao actual túnel, mellorando as súas prestacións.

Así, o novo túnel executarase paralelo ao existente, que se manterá como galería de emerxencia, e dispoñerá de espazo suficiente para albergar a  catenaria, así como aceira de emerxencia e galerías de evacuación, entre outros elementos.

A estrutura exponse cunha sección de 52  m2 en vía única (do mesmo xeito que os tramos adxacentes), que se executará desde as dúas frontes de escavación para minimizar os prazos de execución. A montaxe de vía efectuarase 'en placa' no interior do túnel e parte do exterior, con pasos  biviales para o acceso de vehículos de emerxencia ou mantemento.

A estrutura contará con liña aérea de contacto ( catenaria), sistemas de sinalización e comunicacións adaptados á nova solución proxectada, sistema de ventilación e sistemas de protección civil, así como instalacións de telecomunicacións e dúas zonas de instalacións auxiliares (ZIA), unha en cada  emboquille.

Executaranse tres galerías transversais de evacuación, cunha distancia máxima de 500  m entre unha e outra. A sección da galería central será apta para vehículos, mentres que as laterais serán de tipo peonil.

A adecuación do túnel existente como galería de emerxencia implicará a retirada de vía e  balasto, e a execución dunha soleira de formigón  transitable, así como un tratamento de impermeabilización. O contrato inclúe a execución dun paso superior e dous camiños de emerxencias, un para cada boca.

Melloras no traxecto ferroviario Ourense-Monforte de Lemos-Lugo

As actuacións de mellora do tramo en servizo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, nas que se enmarcan estas licitacións, teñen como obxectivo cumprir os compromisos de  Adif coa mellora das condicións de explotación comercial do traxecto, en parámetros tales como a fiabilidade, o confort e os tempos de viaxe.

Entre as principais actuacións previstas atópanse a adaptación da infraestrutura ás novas condicións de explotación, o cambio de electrificación de 3  kV a 25  kV no tramo Ourense-Monforte de Lemos e a electrificación a 25  kV do tramo Monforte de Lemos-Lugo, non electrificado na actualidade.

Ademais, xa se atopa en servizo desde abril de 2018 a variante da Pobra de San Xiao, entre Monforte de Lemos e Lugo. Entre os principais beneficios deste novo trazado, dun 7 km de lonxitude, destaca a supresión dos 14 pasos a nivel do anterior trazado, co consecuente aumento da seguridade ferroviaria, viaria e peonil, así como o incremento da velocidade de paso dos trens ata o 160 km/ h.

Financiación europea

La actuación en el tramo Orense-Monforte de Lemos podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF)."

Celebro estos acordos que permitirán licitar as obras anunciadas, pero hai que lembrar que o compromiso adquirido por ADIF con Galicia era pór en servizo a modernización da liña ferroviaria entre Ourense, Monforte de Lemos e Lugo no ano 2020.

As obras anunciadas onte, de renovación da vía no treito entre Monforte de Lemos e Lugo, e de construción dun novo túnel de Oural deberán aínda, tras a aprobación polo Consello de Ministros, iniciar a súa contratación oficial. Tendo en conta os prazos establecidos para as contratacións, as obras non poderán comezar antes de finais de 2021. E, á vista dos prazos de execución das obras previstos, estas non poderán pórse en servizo antes de comezos de 2024.

Cómpre ter en conta que continúan sen adxudicarse as obras de electrificación da vía entre Ourense e Monforte, que foron licitadas en outubro do ano 2019.

Doutra banda, descoñécense avances nos trámites necesarios para acometer as variantes de trazado previstas dentro da planificación da alta velocidade a Lugo, a dos Peares-Canabal e a de Rubián.