jueves, 27 de agosto de 2020

Goberno e CCAA acadan un consenso para o inicio do curso escolar, avogando pola presencialidade e avalando os grupos de convivencia estable, o uso obrigatorio de máscaras e a aplicación de test serolóxicos, como xa contemplaba a Xunta

 

Este xoves o Goberno acordou coas CCAA unha Declaración de actuacións coordinadas en Saúde Pública fronte ao COVID-19 para os centros educativos durante o curso 2020-2021. En total, 29 medidas e 5 recomendacións para a súa aplicación polas administracións competentes.

Este acordo permite seguir avanzando en dotar ás administracións públicas dun marco común e construíndo un modelo de  cogobernanza que xere confianza na comunidade educativa.

A reunión celebrouse de forma telemática e nela participaron o ministro de Sanidade, Salvador  Illa; a ministra de Educación e Formación Profesional, Isabel  Celaá; a ministra de Política Territorial e Función Pública, Carolina  Darias; e os conselleiros e conselleiras autonómicas de Sanidade e Educación.

A posición de Galicia

O Goberno galego celebra o consenso acadado hoxe entre as Comunidades Autónomas e o Goberno central sobre o inicio do curso escolar, cun documento que incorpora a meirande parte das medidas que xa están recollidas -ou co compromiso de incorporalas nas actualizacións previstas- no Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 elaborado polas Consellerías de Educación e de Sanidade presentado o pasado xullo.

Trátase, en concreto, da aposta pola presencialidade sempre que as autoridades sanitarias non diten o contrario, o establecemento de grupos estables de convivencia sen limitación de distancia nin ratios de alumnado, a aplicación de test serolóxicos para todo o persoal docente e non docente dos centros educativos (cribado que xa se está levando a cabo nestes momentos), e o uso obrigatorio de máscaras a partir de seis anos.

Así o expuxeron esta mañá a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, e o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, na sesión conxunta da Conferencia Sectorial de Educación e do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, unha convocatoria na que, a pesar da súa “extemporaneidade”, apostaron por un “marco construtivo” para garantir un inicio de curso escolar coa máxima seguridade dentro do contexto actual. Os responsables de Educación e de Sanidade do Goberno galego tamén lamentaron a pouca marxe para analizar a proposta do Goberno Central, que foi recibida a última hora do día de onte.


Con todo, tanto Carmen Pomar coma Jesús Vázquez puxeron en valor as modificacións acordadas sobre a proposta inicial como o uso de máscaras obrigatoria a partir de seis anos; ou incidir nas medidas de ventilación xa que a evidencia científica está a ratificar a transmisión aérea sobre a de superficie.

Galicia tamén considera positivo que o Goberno Central incorporara a opción de enquisa de autoavaliación e toma de temperatura domiciliaria tanto para alumnado como para profesorado, que xa figura no Protocolo da Xunta, e que permite máis anticipación ante a mínima dúbida, ao actuar na casa antes de acudir ao centro escolar; fronte á toma de temperatura dos centros, que se mantén.

Así mesmo, o conselleiro de Sanidade reclamou tamén “criterios estritos” á hora de definir os positivos e os considerados coma contactos estreitos, ao tempo que reclamou unha guía de actuación específica ante a aparición de casos en centros educativos, que debe estar avalada polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, demanda que quedou tamén comprometida polos responsables do Goberno.

Finalmente, os conselleiros demandaron ao Goberno Central a necesidade de fondos específicos para a aplicación das medidas contempladas no documento aprobado hoxe. Concretamente, fixeron fincapé en que o anunciado fondo Covid 2020 non cubre as necesidades de todo o curso escolar, xa que este se estende ata mediados do ano 2021.