martes, 2 de junio de 2020

O número de persoas rexistradas como paradas no mes de maio aumentou en 778.285 traballadores en relación co mesmo mes do ano pasado

O paro rexistrado nas oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) aumentou no conxunto do Estado en 26.573 persoas respecto ao mes anterior, cun ritmo de crecemento mensual que se retarda ata o 0,69 %.

O número de persoas rexistradas no mes de maio aumentou en 778.285 traballadores en relación co mesmo mes do ano pasado. Supón un incremento relativo do 25,27%.

O paro rexistrado ascende a 3.857.776 persoas.

O desemprego por sectores.

Por sectores económicos, o paro rexistrado respecto a abril descende na construción, en 23.717 persoas (-6,89%) e na industria con 262 persoas paradas menos (-0.08%).

O paro rexistrado sobe, sobre todo, no sector Servizos con 40.784 demandantes máis (1,50%), en Agricultura sobe en 710 traballadores (0,43%) e, por último, no colectivo Sen Emprego Anterior, increméntase en 9.058 persoas (3,30%).

O paro por sexos e idades.

O desemprego masculino sitúase en 1.666.098 persoas, ao baixar en 13.305 persoas (-0,79%). O número de traballadoras en paro, con todo, increméntase en 39.878 (1,85%) persoas respecto ao mes anterior e deixa o rexistro de desemprego feminino en 2.191.678 traballadoras, que se debe á afectación por sectores.

En termos interanuais, o paro masculino elévase en 415.286 (33,20%) persoas, e o feminino increméntase en 362.999 (19,85%).

Respecto a os mozos, o desemprego dos menores de 25 anos increméntase en 7.752 persoas (2,43%) respecto ao mes anterior, mentres o paro de 25 e máis anos sobe en 18.821 (0,54%).

O paro por comunidades

O paro rexistrado baixa en sete comunidades autónomas encabezadas por Andalucía (-9.210), Castela A Mancha (-5.075) e Estremadura (-4.056).