viernes, 1 de mayo de 2020

O Día do traballador máis triste para os traballadores


Hoxe, primeiro de maio celebramos o  Día Internacional dos Traballadores nun contexto xamais coñecido. 

O mundo do traballo vese profundamente afectado pola pandemia mundial da  COVID-19. Ademais de ser unha ameaza para a saúde pública, as perturbacións a nivel económico e social están a poñer en serio perigo os medios de vida a longo prazo e o benestar de millóns de persoas no mundo.

En España os datos da última EPA deron o peor dato desde 2013, a ocupación baixou en 285.600 persoas sen contar os ERTE e a tasa de paro subíu ata o 14,41%

O coronavirus obrigou aos sindicatos a celebrar o Primeiro de Maio de forma virtual por primeira vez nos seus 130 anos de historia no noso país. Desenvolverase nas redes sociais ante a imposibilidade de realizar manifestacións e concentracións nas rúas. 

Galicia chega a este Día sen nada que celebrar: máis de 230.000 galegos están afectados por un ERTE, a EPA anticipa unha caída dramática de ocupados que nos fan esperar un dato demoledor no dato do paro que se coñecerá o vindeiro martes, e os autónomos galegos ven como o Goberno de España lles insta a que pidan un crédito para non deixar de pagar nin un euro en impostos.

Sería bo que o presidente Pedro Sánchez asumira as 17 propostas en materia de emprego, política fiscal e estímulos a empresa e autónomos, que ten presentado o Comité de expertos que ven asesorando á Xunta, e que lle foron remitidas esta mesma semana dende Galicia.

Comi dí hoxe o secretario xeral do PP de G, Miguel Tellado “Sería positivo que o presidente do Goberno as comentara o domingo na Conferencia de presidentes e testara o nivel de apoio ás mesmas entre os máximos mandatarios autonómicos. Quizais perciba que o plan que defende a Xunta é máis razoable que o seu propio”.

Ese plan inclúe medidas como segmentar as axudas ás empresas en función da súa afectación polo estado de alarma ou reconsiderar a decisión de esixir a empresas e autónomos a que cumpran coas súas obrigas fiscais aínda que sexa pedindo préstamos bancarios e pagando xuros por elo. Tamén facilitar crédito a empresas que serían perfectamente viables sen esta crise pero que poden deixar de selo por falta de liquidez, axilización no pago a provedores, modificación nos prazos de pago de algúns impostos, nas declaracións “a ingresar” do IRPF e nas autoliquidacións do IVE, e rescates de plans de pensións sen penalización ata final de ano, entre outras.

“A sociedade pode ser máis ou menos comprensiva coas equivocacións de Pedro Sánchez pero non poder selo coa súa persistencia nelas. Porque a complexidade da situación pode xustificar algúns dos erros do Goberno de España pero teñen na súa mesa un plan que pode enmendalos. Se non acepta esa axuda xa non podemos falar de fallos senón dun modus operandi. E nese camiño non podemos respaldar ao Goberno”, di Tellado.

Para o dirixente popular, é o Día do traballador máis triste para os traballadores. Por iso é imprescindible acertar coas decisións que poidan dar certezas a empregados, autónomos e empresas. “Porque do mesmo que a anticipación na toma de decisións en materia sanitaria podería ter salvadas moitas vidas, a anticipación en materia económica pode salvar moitos postos de traballo”, rematou.