miércoles, 20 de mayo de 2020

Continúan as obras de construción da estación “Porta de Galicia” en A Gudiña


O 30 de maio de 2019 preguntábamos ao Goberno sobre cal era o estado das obras de construción da estación “Porta de Galicia” no termo municipal da Gudiña, entre os puntos quilométricos 206/230 e 206/630 do tramo Lubián-Ourense, no lado sur da plataforma da  LAV Madrid-Galicia.

O Goberno o 11 de xullo de 2019 respostaba que a obra da nova estación Porta de Galicia comezóu o pasado 25 de abril de 2019 e atópabase en execución.

Lembro que as obras foron adxudicadas en marzo de 2019 á UTE DRAGADOS- TECSA por un importe de 2.667.758,2 € e un prazo de 8 meses.


As actuacións proxectadas inclúen a construción do edificio de viaxeiros, a formación de plataformas e construción de marquesiñas sobre estes, o acondicionamento do paso inferior de acceso a plataformas con elementos de comunicación vertical, o aparcadoiro e urbanización exterior, os accesos rodados próximos ao edificio de viaxeiros e a conexión co viario de acceso. A estación terá acceso por medio da estrada OU-533.

Máis dun ano desde o comezo das obras, áinda non foron rematadas pola adxudicataria. Especialmente no caso do edificio de viaxeiros onde onte traballaban os operarios, así como nos túneles de saída cara a Ourense.

As fotos que acompaño acreditan esta afirmación

Agardo que estos retrasos, que poden explicarse parcialmente polo paro forzoso de actividade durante varios días pola pandemia da COVID-19 e as dificultades de traballo derivadas das novas normas de seguridade, non impidan o pronto remate destas obras.