jueves, 2 de abril de 2020

Enorme crecemento en marzo do paro rexistrado debido a parálise na actividade económica derivada da crise sanitaria do COVID-19


O Servizo Público de Emprego Estatal difunde hoxe os datos oficiais do paro rexistrado correspondentes ao mes de marzo de 2020.

Unhas estatísticas que veñen marcadas pola parálise na actividade económica derivada da crise sanitaria do COVID-19.

Son os seguintes:

Ourense:

Medra o paro rexistrado en marzo en relación co mes anterior en 925 persoas, un 5,03  %.

A nivel interanual, isto é, con respecto a marzo do ano pasado, 57 persoas entraron en Ourense nas listas do paro, o que supón un incremento do desemprego do  0,30 %. 

O número de parados queda en 19.322, deles 8.545 son homes e 10.777 mulleres, 18.238 son maiores de 25 anos e 1.084 menores.

Por sectores, 1.010 son da agricultura, 2.196 da industria, 1.577 da construción, 12.828 nos servizos e 1.711 do colectivo sen emprego anterior.

Galicia:

O paro rexistrado de Galicia medra en marzo en 8.252  persoas con respecto a febreiro (un 4,96 %). 

Sobe nas 4 provincias, nas sete cidades, en ambos os dous sexos e en todos os grupos de idade e sectores, agás o primario, no que descende o -1,31%. A suba aparece concentrada no sector servizos (+6.619 persoas), onde 4 de cada 5 novos parados proveñen deste eido (sobre todo, na hostalería, empresas de traballo temporal e comercio).

O número de parados queda en 174.481, deles 75.507 son homes e 98.074  mulleres, 166.001 son maiores de 25 anos e 8.480 menores.

Por sectores, 5.950 son da agricultura, 19.045 da industria, 14.443 da construción, 121.606 nos servizos e 13.437 do colectivo sen emprego anterior.

A nivel interanual, isto é, con respecto a marzo do ano pasado, 3.640 persoas entraron en Galicia nas listas do paro, o que supón un crecemento do desemprego do 2,13 %.

Sitúase como a Comunidade na que menos sobe o paro en termos relativos, cun ritmo de suba case 7 puntos inferior que a media do Estado: Galicia +2,13% / España +9,01%.

A Comunidade viña encadeando seis anos consecutivos de caída do paro interanual nun mes de marzo. A serie positiva vese interrompida pola crise sanitaria xerada polo coronavirus. Pero, a pesar deste contexto internacional, hai menos desempregados que en marzo de 2009, é dicir, que hai 11 anos.

España:

Ao termo do mes de marzo, o número de persoas rexistradas no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), ascende a 3.548.312.
Son 302.265 novos demandantes en marzo respecto ao mes de febreiro. Supón un aumento do 9,31%.

Estes lamentables datos reflicten o impacto extraordinario no emprego producido pola crise sanitaria do  COVID-19. Un episodio que modificou radicalmente a tendencia na evolución do paro con que se iniciou o mes de marzo, dado que entre os primeiros 12 días do mes o número de desempregados rexistrados incrementouse en 2.857 persoas.

O número de persoas paradas nas listas do  SEPE incrementouse en 293.228 traballadores en relación con marzo do ano pasado. Supón un ritmo interanual de aumento do 9,01%.

O desemprego masculino aumenta en 178.967 persoas (crece un 13,26%) e alcanza un total de 1.528.942 desempregados. O número de traballadoras en paro increméntase en 123.298 persoas (un 6,50% máis) respecto ao mes anterior, o que deixa o rexistro de desemprego feminino en 2.019.370 mulleres. O ritmo do crecemento do paro masculino duplica o do feminino.

En termos interanuais, a comparativa con marzo de 2019 indica que o paro masculino sobe en 190.045 (14,19%) persoas e o feminino increméntase en 103.183 (5,38%).

Respecto ao mes de febreiro, a Agricultura suma 6.520 desempregados máis (+4,26%); o paro sobe na Industria en 25.194 persoas (+9,15%); en Construción aumenta en 59.551 desempregados (+22,92%). Pero é no sector Servizos onde se incrementa máis en termos absolutos, con 206.016 (+8,97%) novos rexistrados. Por último, no colectivo Sen Emprego Anterior, o paro apunta 4.984 (+ 1,91%) novos demandantes.

Respecto a a mocidade, o desemprego de entre menores de 25 anos increméntase en 26.112 persoas (9,99%) en relación co mes anterior, mentres o paro de 25 e máis anos sobe en 276.153 (9,25%).

O paro rexistrado sobe nas 17 comunidades autónomas. Andalucía (138.569), Comunidade Valenciana (35.565) e Cataluña (21.833) encabezan as subidas de desempregados rexistrados nos servizos de emprego.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta