lunes, 9 de marzo de 2020

Sigamos as recomendacións das autoridades sanitarias en relación co novo coronavirus


Desde hai semanas o tema principal de conversación no noso País e no medio mundo é novo coronavirus (COVID-19)
Trátase dun novo tipo de coronavirus que afecta as persoas e que se detectou por primeira vez en decembro de 2019 na cidade de  Wuhan, provincia de  Hubei, en China.
Os síntomas máis comúns inclúen febre, tose, e sensación de falta de aire. Nalgúns casos tamén pode haber síntomas dixestivos como diarrea e dor abdominal. A maioría dos casos presentan síntomas leves. En casos máis graves, a infección pode causar pneumonía, dificultade importante para respirar, fallo renal e mesmo a morte. Os casos máis graves xeralmente ocorren en persoas de idade avanzada ou que padecen algunha enfermidade crónica, como enfermidades do corazón, do pulmón ou problemas de inmunidade.
Parece que a transmisión é por contacto estreito coas  secreciones respiratorias que se xeran coa tose ou o esbirro dunha persoa enferma. A súa  contaxiosidade depende da cantidade do virus nas vías respiratorias. Estas  secreciones infectarían a outra persoa se entran en contacto co seu nariz, os seus ollos ou a súa boca. Parece pouco probable a transmisión polo aire a distancias maiores dun ou dous metros. Co coñecemento actual, as persoas que non presentan síntomas non transmiten a enfermidade. 
Achego a ligazón á guía do Minsiterio de Sanidade.
O Ministerio de Sanidade está a traballar baixo 4 principios esenciais: toma de decisións baseada na evidencia científica; seguimento permanente; coordinación coas CCAA e a nivel europeo e internacional; e transparencia informativa. 
Desde o comezo da alerta consensuouse un protocolo de actuación entre o Ministerio de Sanidade e as comunidades autónomas, que a Consellería de Sanidade xa trasladou ás xerencias das áreas sanitarias, incluíndo definición de caso sospeitoso e criterios de actuación, que se está a actualizar periodicamente en función da evolución do abrocho e do coñecemento que se vai xerando.
Ademais, tamén se enviaron os protocolos, adaptados á nosa estrutura asistencial, que están dispoñibles na web da Consellería de Sanidade, no apartado de saúde pública. Estes protocolos detallan todos os pasos para facer a vixilancia e control en Galicia, cómo actuar na detección de casos e o seu manexo, a toma e manexo das mostras obtidas dos pacientes e cómo elaborar as enquisas de cada caso para facer un seguimento.
Tanto o Sistema de Alerta Epidemiolóxica de Galicia como o sistema asistencial teñen definidos protocolos de actuación claros e teñen capacidade demostrada para o seu manexo.
Estes protocolos vanse adaptando segundo estea dispoñible nova información que o aconselle, tanto no tocante á definición da sospeita de enfermidade como nos criterios de manexo dos casos e dos seus contactos.
O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, fixo hai días un chamamento á tranquilidade, Feijóo incidiu en que “estamos alertados, non alarmados”, como indican os especialistas.
Ante esta situación, a Xunta adquiriu novo equipamento para os hospitais galegos e fixou un teléfono gratuíto 900 400 116, para que se alguén presenta síntomas e provén dunha zona de risco chame ao 061 e o persoal sanitario se desprazará ao seu domicilio para efectuar as probas se o considera necesario.
Ademais de manter unha coordinación constante co Ministerio de Sanidade e co resto das comunidades autónomas, o Sergas reforzouse con 60 profesionais máis nos equipos que recollen mostras, nos servizos de prevención dos hospitais e os laboratorios de microbioloxía que realizan as probas, e no propio 061.
Compre lembrar as recomendacións que fan os expertos: lavar as mans con frecuencia, evitar tocar ollos, nariz e boca e cubrir a boca cun pano desbotable ou co cóbado ao tusir.
Os conselleiros de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, e de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, trasladaron a pasada semana a representantes empresariais e do sector do turismo as recomendacións da Xunta e abordaron o posible impacto do coronavirus no tecido produtivo.
Finalmente dicir que existe en Galicia unha Comisión Interdepartamental para o seguimento do coronavirus COVID-19 e outras enfermidades emerxentes. Este órgano permite a coordinación e impulso das actuacións que se consideren precisas, máis aló do ámbito estritamente sanitario, de maneira que se minimice o impacto social e mesmo económico que poida causar a expansión destas novas enfermidades emerxentes.