domingo, 9 de febrero de 2020

O Pleno do Congreso dos Deputados celebrará a primeira sesión de control da XIV LexislaturaO Pleno do Congreso dos Deputados  debaterá o martes, día 11 de febreiro, as propostas de creación de comisións permanentes non lexislativas, a proposta de Reforma do Estatuto de Autonomía da Región de Murcia, a toma en consideración da proposición de lei orgánica para regular a eutanasia, proposicións non de lei e a dación de Contas da Deputación Permanente. O mércores terá lugar a primeira sesión de control ao Goberno da lexislatura.

A sesión comezará o martes ás 15,00 horas coas propostas de creación das comisións permanentes non lexislativas, presentadas polos Grupos Parlamentarios Socialista, Popular no Congreso e Confederal de Unidas Podemos-En  Comú  Podem-Galicia en Común.

Trátase das comisións de seguimento e avaliación dos acordos do Pacto de Toledo; seguimento e avaliación dos acordos do Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero; para a auditoría da calidade democrática, a loita contra a corrupción e as reformas institucionais e legais; de Dereitos da Infancia e Adolescencia e sobre Seguridade Viaria.

Tamén se votará a constitución de tres das comisións mixtas acordadas en reunión das Mesas Conxuntas do Congreso e o Senado: Comisión Mixta para o Estudo dos Problemas das Adiccións; de Control Parlamentario da Corporación RTVE e as súas Sociedades; para a Coordinación e Seguimento da Estratexia Española para alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS).

A continuación, a proposta de Reforma do Estatuto de Autonomía da Región de Murcia, presentada pola Asemblea desta Comunidade Autónoma someterase ao debate de totalidade. A iniciativa, que será defendida ante o Pleno por unha delegación do parlamento autonómico, solicita a supresión do  aforamiento especial para os deputados da Asemblea Rexional de Murcia e para os membros do Consello de Goberno.

O Pleno proseguirá co debate de toma en consideración da proposición de lei de regulación da eutanasia, proposta polo Grupo Parlamentario Socialista. Este texto pretende dar unha resposta xurídica, sistemática, equilibrada e garantista á eutanasia sempre que sexan observados concretos requisitos e garantías.

Posteriormente, o Pleno debaterá as proposicións non de Lei. A primeira delas, relativa a paliar os danos producidos por catástrofes naturais como as provocadas polos temporais (Amelie, Bernardo,  Cecile, Daniel, Elsa, Fabián e Gloria), presentada polo Grupo Parlamentario Socialista; a segunda, sobre a revisión do sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de Réxime Común e Facendas Locais, presentada polo Grupo Parlamentario Popular no Congreso, que pretende resolver as insuficiencias do sistema e garantir os principios de igualdade, equidade, transparencia e corresponsabilidade fiscal.

O Pleno concluirá co informe elaborado pola Deputación Permanente da  XIII Lexislatura para dar conta á nova Cámara dos asuntos tratados por este órgano no período de disolución da Cámara.

O Pleno renovarase o mércores, 12 de febreiro, ás 9,00 horas coa sesión de control ao Goberno, no que se formularán as preguntas e as interpelacións urxentes aos membros do Executivo, de acordo coa distribución por grupos parlamentarios establecida na Resolución da Presidencia que desenvolve o artigo 188 do Regulamento, relativa á formulación de preguntas orais en Pleno.