sábado, 29 de febrero de 2020

In memoriam de José Caride CortizoCon Caride e Carnicero en outubro de 2018
Recibo hoxe a triste noticia do falecemento do meu amigo José Caride Cortizo, un gran ourensán dedicado ao mundo da empresa.

Era fillo de  Pegerto Caride, industrial  carroceiro, e a súa traxectoria desenvolveuse en empresas fundamentalmente relacionadas co automóbil, a  carroceira Unicar e o Grupo  Moyvesa, do que foi o seu presidente e que chegou a ter varios centros en Galicia representando a marca  Opel.
O 13 de xaneiro de 1979 formouse a nova Directiva da Cámara oficial de Comercio e Industria de Ourense, que presidiu ata 1983 con gran acerto.

Foi un membro moi destacado da Igrexa Evanxelica Bonhome de Ourense. 

O pasado ano mantiven varios contactos con Pepe Caride con ocasión da presentación no Liceo do libro "A Reforma Protestante e a Biblia do Oso", no que falou en representación da editora do libro. E logo no acto de emisión dun selo dedicado aos 450 Anos da Biblia do Oso e do V centenario da Reforma Protestante. 

E lembro con satisfacción tamén unha comida en outubro de 2018 no restaurante do Liceo que compartin con Pepe e co seu gran amigo José Luis Fernández Carnicero, que foi o que peticionou o selo.

Ese día Pepe Caride obsequioume cun exemplar facsímile da Biblia en tradución de  Casiodoro de la Reina.
Na dedicatoria agradecíame o apoio que preste para a aprobación do selo antes mencionado. Pero ademais engadiu a seguinte referencia:Timoteo 3:16-17 

Agora leo estes versículos:

“16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 

17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

Descanse en paz.