martes, 4 de febrero de 2020

En xaneiro a afiliación caeu en 244.044 persoas, un 1,26 %, a maior caída desde 2013

Coñecemos hoxe que a afiliación media á Seguridade Social alcanzou a 19.164.494 persoas, 244.044 menos que no mes anterior.

O Ministerio considera que este descenso reflicte o impacto do fin da campaña do Nadal e baixa en 244.044 ocupados (1,26 %), cun retroceso máis intenso en Comercio e Hostalería. E que  este ano, ademais, o dato reflicte o impacto das tormentas nas campañas agrícolas de tempada, o que se reflicte no balance mensual do Sistema Especial Agrario que rexistra un descenso de 15.317 traballadores.

O primeiro mes do ano rexistrou 8.938.219 mulleres traballadoras, a cifra máis alta dos meses de xaneiro e un 2,53% máis que en 2019. En canto aos homes, a cifra de traballadores alcanza os 10.226.275 ocupados (53,36%).

Respecto a 2019

Con relación ao pasado ano, o Sistema sumou 345.194 traballadores, o 1,83%. O Réxime Xeral continúa sendo o que destaca polo seu comportamento, xa que incorpora 329.066 persoas ocupadas (2,12%). Se consideramos o dato correspondente ao Réxime Xeral propiamente devandito (sen Agrario nin Hogar), a cifra aumenta ata os 392.432 afiliados, o que supón un crecemento interanual do 2,74%.

En canto ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos, a taxa aumentou un 0,52%, o que se traduce nun crecemento de 16.747 persoas. Os réximes do Mar e do Carbón rexistraron descensos de 229 (-0,37%) e 391 (-23,71%) persoas, respectivamente.

En termos anuais, a afiliación creceu en case todas as Comunidades Autónomas. Destacan en cifras absolutas os incrementos de Madrid (91.031), Cataluña (57.491), Andalucía (47.686) e Comunidade Valenciana (44.113). En sentido contrario rexístrase un leve descenso en Estremadura (-28) e na Ciudad Autónoma de Melilla (-314).

Respecto a decembro

O Réxime Xeral rexistrou un descenso de 224.909 persoas en xaneiro (-1,40%), o que sitúa o total en 15.851.141 ocupados.

En xaneiro, a afiliación baixou en termos absolutos principalmente nos sectores de Comercio, Reparación de Vehículos de Motor e Motocicletas (-43.057), Hostalería (-42.987), Actividades Administrativas e Servizos Auxiliares, (-39.752) e Actividades Sanitarias e Servizos Sociais, (-10.075).

En canto ao Sistema Especial Agrario por conta allea do Réxime Xeral baixa en 15.317 afiliados medios, ata situarse agora en 762.548 persoas. Pola súa banda, o Sistema Especial do Empregados do Hogar decreceu en 2.610 e totaliza 394.017 ocupados.

O Réxime de Autónomos conta con 3.251.119 persoas, tras decrecer en 17.969 no último mes. Respecto ao Réxime Especial do Mar, descendeu en 1.139 ocupados ata situarse en 60.976 afiliados. Finalmente, o Carbón está constituído por 1.257 afiliados medios tras descender en 26 persoas.

Por CCAA, o número de afiliados en xaneiro baixo en maior medida en Andalucía (-40.148), Cataluña (-39.727), Madrid (-34.083) e  Comunidade Valenciana (-33.354).


 Galicia:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado xaneiro en 1.006.506 ocupados, cifra que supuxo un descenso de 13.753 persoas afiliadas menos respecto ao mes anterior (- 1,35 %). 

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta Comunidade un incremento de 14.136 ocupados (1,42 %).

A afiliación ao Réxime Xeral terminou xaneiro con 778.092 afiliados medios, o Réxime de Autónomos con 207.953 afiliados medios, e o Réxime do Mar finalizou con 20.461 afiliados medios.

Ourense:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado xaneiro en 101.860 ocupados, cifra que supuxo un descenso de 1.405 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (- 1,36 %). 

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta provincia un aumento de 1.014 ocupados, (-1,01 %). 


A afiliación ao Réxime Xeral terminou xaneiro con 78.457 afiliados medios e o Réxime de Autónomos con 23.403 afiliados medios.