En marcha as obras de construción das sendas peonís en Razamonde

Vexo esta semana que comezaron as obras de construción das sendas peonís en Razamonde (Cenlle) na travesía da N-120

As obras comprendidas neste proxecto divídense en 5 bloques fundamentais:

 - Traballos previos, demolicións e movemento de terras. - Firmes e pavimentos. 
- Drenaxe da plataforma e das beirarrúas proxectadas. 

- Sinalización e Defensa do conxunto do tramo, tanto vertical como horizontal, incluíndo a instalación de sistemas de contención onde resulten necesarios, así como as varandas no  pontón e a solución ao tráfico durante a obra. 

- Varios: limpeza de beirarrúas con auga a presión, posta a cota de tapas, e limpeza e terminación das obras.

Agardo que rematen e prazo estas obras de xeito que podamos dotar dunha maior seguridade viaria  a Razamonde mellorando as marxes da estrada para o seu uso peonil, dado que na actualidade gran parte do tramo carece de beirarrúas ou o seu estado é deficiente. 
Con la tecnología de Blogger.