lunes, 23 de septiembre de 2019

O Partido Popular celebra o inicio das obras da estrada de conexión da N-536 coa N-120 entre Sobradelo e O Barco de Valdeorras

Viaxo esta mañá a Valdeorras para asistir ao acto de inicio das obras da estrada de conexión da N-536 coa N-120.

E logo difundimos esta nota: 


"O Partido Popular de Ourense celebra o inicio das obras de conexión da N-536 coa N-120 entre Sobradelo e O Barco de Valdeorras, que ao tempo servirá como variante de  poboación para evitar o frecuente paso do transporte pesado de lousa procedente das  canteiras próximas e do resto de vehículos a través  do núcleo urbano  do Barco,  mellorando  as características  xeométricas  do trazado da   N-536, a  seguridade viaria, rodada e  peonil e, por  suposto,  as  comunicacións de toda a comarca de Valdeorras.

Así o manifestou o  deputado Celso Delgado, que  asistiu  hoxe ao acto de inicio das obras, acompañado por concelleiros populares do Concello do Barco, a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, María del Carmen González, e o deputado autonómico Moisés Blanco. 

Delgado subliñou ademais o  longo e  complexo proceso que  seguíu esta  estrada,  cuxa  primeira  ordede  estudo informativo  foi solicitada en  novembro de 2003,  é  dicir,  hai case 16 anos.

Desde  aquela data, sucesivos  gobernos  do Partido Socialista e  do Partido Popular  foron  cumprimentando a tramitación administrativa e ambiental  desta  estrada. 

As obras  puideron ser  adxudicadas  grazas a que nos Orzamentos Xerais do Estado de 2018 -aprobados polo PP- e que  agora  foron prorrogados,  contemplábase unha partida de 3  millóns de euros para este fin e  previsións para os  exercicios  seguintes.

Confiamos que  as obras que  hoxe  comezan  desenvolveranse con  normalidade e culminen non  prazo previsto de 36 meses”, dixo o deputado, engadindo que agarda “que se podan materializar algunas melloras sobre o previsto en Sobradelo, como ten reclamado a alcaldesa”.HISTÓRICO DOS  PRINCIPAIS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

• Novembro de 2003.  Solicítase  orde de  estudo para a realización  do  estudo informativo, que  foi  resolta  pola Dirección  Xeral de  Estradas o 16 de  setembro de 2004.

• 24-6-2005. O Ministerio de Fomento licita  coa  súa publicación no BOE a redacción  do  estudo informativo da conexión entre  as  estradas   N-120 e   N-536 no Barco,  cun  orzamento de licitación de 178.817,00 €.

• 26-12-2005: O Ministerio de Fomento  adxudica  á empresa   Norcontrol S.L. a redacción  do  estudo informativo. O orzamento de  adxudicación  ascendeu a 120.701,48 €.

• 28-01-2008: Resolución  do subdirector  xeral de Planificación,  pola que se  aproba provisionalmente o  estudo informativo, recomendando como alternativa  máis favorable a  B-4   cunha  lonxitude aproximada de 6.520 metros e un  orzamento  base de licitación de 22,9  millóns de euros

• 16-02-2008: O BOE publica o anuncio dDemarcación de  Estradas  do Estado en Galicia,polo que se somete a información pública a aprobación provisional  do  estudo informativo.

• 6-03-2009: O Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño MARM)  formulou a Declaración de Impacto Ambiental favorable  á realización  do  proxecto de conexión das  estradas   N-120 e   N-536 no Barco de Valdeorras. Das distintas alternativas previstas e tras o proceso de información pública que  finalizou en  febreiro de 2008,  elíxese a  B2  por ser a  mellor valorada desde o punto de vista ambiental,  xa que supón un menor impacto territorial  ao afectar menos superficie de  chan urbano e urbanizable. 

• 19-5-2009: O Ministerio de Fomento  aprobou definitivamente o  estudo informativo e  determínase que  conlevará un  investimento de 30,7  millóns de euros. En  xullo de 2009  deuse a  orde de  estudo para a contratación dos proxectos.

• 2-8-2011: O BOE publica o anuncio de licitación dDirección  Xeral de  Estradas.  Obxecto: Redacción dos proxectos de trazado e  construción da conexión entre  as  estradas   N-120 e   N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras

• 15-12-2012: O BOE publica o anuncio de formalización de contratos da Dirección  Xeral de  Estradas.  Obxecto: Redacción dos  proxectos de trazado e  construción: Conexión entre  as  estradas   N-120 e   N-536. Tramo: Sobradelo- O Barco de Valdeorras.  Sendo o contratista:  Euroconsult, S.A. e  Auga e  Estruturas, S.A.U. (UTE). Por un importe total de 1.069.296,08  euros.

• 25-2-2015: Por  unha Resolución da Dirección  Xeral de  Estradas  apróbase provisionalmente o proxecto de trazado “Conexión entre  as  estradas   N-120 e   N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras.

• 18-2-2016: O Ministerio de Fomento  aprobou o expediente de información pública e definitivamente o proxecto de trazado “Conexión entre  as  estradas   N-120 e   N-536. Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras”.

• 24-11-2016:  Proxecto aprobado.

• 16-1-2017: O BOE publica o  anuncio dDemarcación de  Estradas  do Estado en Galicia de información pública, e convocatoria para o  levantamento de actas previas  á ocupación de  bens e  dereitos afectados polo  proxecto de  construción "Conexión entre  as  estradas   N-120 e  N-536. Tramo Sobradelo-O Barco de Valdeorras.

• Entre o 11-7-2017 e o 20-7-2017  foron levantadas  as actas previas  á expropiación nos  concellos  do Barco de Valdeorras e de Carballeda de Valdeorras.

.22-5-2018: O Pleno  do Congreso  aprobou ou  Proxecto de  Lei de  Orzamentos Xerais  do Estado para 2018, que  contiñan unha partida de 3  millóns de euros para a licitación  desta  estrada e  previsións para os  exercicios  seguintes.

• 21-12-2018: O  Consello de Ministros  autorizou  ao Ministerio de Fomento a licitar o contrato de obras para para a  execución das obras de  construción  do tramo de  estrada de conexión entre  as  nacionais   N-120 e   N- 536 entre Sobradelo e O Barco de Valdeorras,  cun  orzamento total de 63,6  millóns de euros.

• 12-1-2019: Fomento  licitou a obra de conexión das  estradas  N-120 e  N-536 que  serve de circunvalación ao Barco de Valdeorras  cun  orzamento de licitación de 63,6  millóns de euros. O  prazo de duración é de 36 meses.

• 26-7-2019: Fomento  adxudica a obra por 39  millóns de euros a  Vías e Construcións, S.A.; Petrolam  Infraestruturas S.L.; Aglomerados e  Construcións Valdeorras, S.A.

• 20-1-2019: O BOE publica o  anuncio de formalización de contratos da Dirección  Xeral de  Estradas.  Obxecto: Conexión entre  as  estradas   N-120 e   N-536.Tramo: Sobradelo-O Barco de Valdeorras. “


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

As obras,  cunha  lonxitude aproximada de 5,6 qm,  se inician en Sobradelo no   P.Q. 41,5 da  N-536  na intersección  coa  OU-122 e finalizan non  P.Q. 453,4 da  N-120 no Barco de Valdeorras.

A actuación  componse de  dúas partes diferenciadas:
            
• Un  primeiro subtramo de  estrada  é un  acondicionamento e  mellora da estrada
N-536 desde Sobradelo,  nunha  lonxitude  dun 3,3 Qm,  cunha sección transversal de 10  metros composta por  unha calzada de 7,00 m. e beiravías exteriores de 1,50 m.

• Un segundo subtramo de  estrada en variante de trazado de 2,3 Qm, de 12 m. de sección transversal (con  beiravías de 2,50 m.) que abandona o actual trazado da N-536, cruzando o  río Sil mediante un  novo  viaduto e entra en túnel non monte de Serro, para finalmente conectar  coa  estrada  N-120 a través doutro  viaduto sobre o  río Cigueño. O radio mínimo é de 375 m. e a  pendente  lonxitudinal máxima  do 4,8 %.

No tramo proxéctanse dous nós:

• primeiro deles, no PQ.45 da actual N-536, é unha intersección en  T” dotada de carrís centrais de espera e cambio de  velocidade.

• O segundo,  ao final  do tramo,  é un  novo enlace,tipo diamante con glorieta superior, que  fai de conexión entre a  nova variante e a  N-120  situándose próximo  ao   existente  nesa nacional no   PQ. 453,4. Esta  nova  ligazón  foi  deseñado e previsto para  aloxar ou paso da sección da futura autovía A-76 (Ponferrada-Ourense), dando  ademais acceso  á   OU-622 e a distintos  viais  do núcleo urbano dBarco de Valdeorras.

Ao  longo  do trazado  proxéctanse un total de 10  estruturas: 5  viadutos, 4 pasos superiores e 1 paso inferior,  onde destacan o  viaduto sobre o río Sil de 461 m. de  lonxitude que  tamén salva o FF.CC e a  estrada  OU-0801 de  Entoma  e ou  viaduto  do río Cigueño, de  347 m. Baixo ou monte de  O Serro proxectouse a  construción  dun túnel  dun único tubo   bidireccional, de 490 m. de  lonxitude e  pendente  lonxitudinal constante  do 3 %.

Como parte importante  do  proxecto, cabe destacar que  inclúe todas  as medidas necesarias de integración ambiental e protección  do patrimonio cultural  da  antiga Ponte de  Candis”,  da “explotación aurífera romana dVeiga” e a creación  dun paseo peonil e vía ciclista segregada ao longo da N-536.