jueves, 29 de agosto de 2019

"Auga para a sociedade: Incluídos todos"


Foto Unicef
Estamos na Semana Mundial da auga 2019, que se celebra a última semana de agosto de cada ano, e que ten o seu epicentro en Estocolmo onde se celebra un encontro internacional que ten o obxectivo de poñer en común ideas e solucións aos retos actuais do recurso hídrico, baixo o lema: “Auga para a sociedade: incluídos todos”.

É o evento máis importante a escala global acerca das dificultades que representa garantir o acceso a auga de calidade. No evento que se celebra a última semana de agosto de cada ano tamén se discute achega do cambio climático, a seguridade alimentaria e a tecnoloxía innovadora. O tema deste ano é "Auga para a sociedade: Incluídos todos".

Unha celebración, que leva a cabo desde 2015, e que está liderada polo Instituto Internacional da auga de Estocolmo que reúne a todos os que toman parte na cadea de toma de decisión para fortalecer a  gobernanza da auga e garantir unha correcta xestión dos recursos hídricos.

Todo iso encamiñado a alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, da Axenda 2030 especialmente o  ODS6 e a súa meta 6 que pretende “Garantir a dispoñibilidade e a xestión sustentable da auga e o saneamento para todos.”

Lembrar que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas adoptou en setembro de 2015 a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable, un plan de acción a favor das persoas, o planeta e a prosperidade, que tamén ten a intención de fortalecer a paz universal e o acceso á xustiza. Os Estados membros das Nacións Unidas aprobaron unha resolución na que recoñecen que o maior desafío do mundo actual é a erradicación da pobreza e afirman que sen lograla non pode haber desenvolvemento sustentable.

No mundo hai 2.100 millóns de persoas que viven sen auga potable nos seus fogares e unha de cada catro escolas primarias carece de servizos de auga potable.

As cifras sinalan que catro de cada cinco persoas que non teñen acceso á auga potable viven en zonas rurais e que 159 millóns de persoas ven obrigadas a beber auga de superficie, obtida de fontes como estanques e arroios.

Ademais, case dous terzos da poboación mundial sofre unha grave escaseza de auga durante polo menos un mes ao ano e calcúlase que 700 millóns de persoas poderían verse desprazadas por escaseza do líquido ao ano 2030.

Tamén o cambio climático empeorará a situación, xa que se alterarán os ciclos hidrolóxicos e a dispoñibilidade de auga será máis impredicible. A tensión hídrica aumentará en moitas zonas do mundo. Os case 1.000 millóns de persoas que viven en concas  monzónicas e os 500 millóns que residen en deltas fluviais son particularmente vulnerables. Os países máis pobres serán os máis afectados.

Para facer fronte a estes desafíos complexos e interrelacionados, os países terán que mellorar a maneira en que xestionan os seus recursos hídricos e os servizos asociados e enfrontarse a un cambio  sistémico de paradigma.

Necesítanse ferramentas institucionais, como marcos legais e  regulatorios, mecanismos de fixación de prezos e incentivos para asignar, regular e conservar mellor os recursos hídricos.

Débense tamén explorar investimentos en tecnoloxías innovadoras para mellorar a produtividade, conservar e protexer os recursos; reciclar a auga de choiva e as augas residuais, así como desenvolver fontes de auga non convencionais e buscar oportunidades para mellorar o almacenamento da auga, incluídas recárgaa e a recuperación de acuíferos.

En España, todos debemos estar comprometidos con este obxectivo. Hoxe lembrábanos este dato:de 1980 a 2010 as precipitacións no noso país diminuíron en 18%.

Sinalar que  Xunta de Galicia está a asumir a Axenda 2030 como unha guía básica para conseguir unha sociedade máis sustentable, co compromiso de lanzar iniciativas baseadas nos valores e principios que inspiran os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS), así como de liderar a súa difusión e seguimento en Galicia. Proba diso son os pasos que xa se deron se para integrar a Axenda 2030 na Administración galega, como a constitución da Comisión Interdepartamental de Seguimento da Axenda 2030 ou a elaboración da Estratexia Galega de Sustentabilidade Axenda 2030, entre outros moitos proxectos que nos distintos ámbitos da citada Axenda a Axunta de Galicia está a desenvolver.

Queda moito traballo por facer.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta