domingo, 7 de julio de 2019

Balance dos cinco primeiros meses do ano 2019 referentes ao número de viaxeiros da conexión ferroviaria Madrid-Galicia, Madrid-Ourense e dos servicios AVANT entre Ourense-Santiago-A Coruña

Dentro da nosa actividade de control parlamentario e querendo coñecer a evolución do transporte ferroviario en Ourense o pasado 30 de  maio  os deputados do PP Celso Delgado Arce e Ana Belén Vázquez Blanco,formulabamos tres preguntas ao Goberno que acaban de ser respostadas o 3 de xullo:

¿Que, datos obran en poder de RENFE correspondentes aos cinco primeiros meses do ano 2019 referentes ao número de viaxeiros  da relación diúrna Madrid-Galicia e a súa comparativa co mesmo período do ano anterior?

A resposta é que "a conexión ferroviaria Madrid-Galicia compóñena as seguintes relacións: Madrid-Zamora- Ourense-A Coruña-Ferrol. Madrid-Zamora- Ourense-Monforte- Lugo-Ferrol. Madrid-Zamora- Ourense-Vigo-Pontevedra. No período xaneiro-maio de 2018 tivo 363.600 viaxeiros, e no período xaneiro-maio de 2019 un total de 338.700"

Esto supón 24.900 viaxeiros menos.

¿Que, datos obran en poder de RENFE correspondentes aos cinco primeiros meses do ano 2019 referentes ao número de viaxeiros  dos servizos punto a punto entre Madrid-Ourense e a súa comparativa co mesmo período do o ano anterior?


A resposta é que "no período xaneiro-maio de 2018 tivo 105.400 viaxeiros e no período xaneiro-maio de 2019 un total de 100.500."

Esto supón 4.900 viaxeiros menos.

Probablemente a diminución deste número de viaxeiros terá que ver co feito de que o tráfico ferroviario na liña de ancho convencional Zamora-Ourense viuse interrompido entre os días 8 e 26 de maio debido ás obras de construción da  LAV Madrid-Galicia en varios puntos.

¿Que, datos obran en poder de RENFE correspondentes aos cinco primeiros meses do ano 2019 referentes ao número de viaxeiros  dos  servicios AVANT entre Ourense-Santiago-A Coruña e a súa comparativa co mesmo período do ano anterior?

A resposta é que "no período xaneiro-maio de 2018 tivo 298.600 no período xaneiro-maio de 2019 un total de 311.500."

Esto supón 12.900 viaxeiros máis. Satisfai ver como o número de usuarios destos servicios AVANT non deixa de incrementarse.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta