martes, 21 de mayo de 2019

Agradecemento ás doazóns da Fundación Amancio Ortega á sanidade pública


Indignación é a sensación que me causaron as palabras da candidata de Unidas Podemos á Comunidade de Madrid, Isabel Serra cuestionando as  doazóns da Fundación Amancio Ortega para a renovación do equipamento tecnolóxico nos hospitais públicos. Dixo que “a sanidade pública non pode aceptar doazóns de Amancio Ortega. Débese financiar con impostos. Os mesmos que esquiva e elude Inditex. 600 millóns en tres anos”, por suposto todo iso sen achegar nengunha proba de tal acusación. Estas lamentables declaracións foron secundadas por outros altos responsables de Podemos, como Pablo Iglesias e Echenique.

A todos eles dígolles, e creo recoller o sentir da inmensa maioría dos cidadáns de Galicia que estamos moi agradecidos a INDITEX e ao Sr. Amancio Ortega en primeiro lugar polo emprego e a riqueza que crea na nosa Comunidade e no conxunto de España, que por suposto se traduce en inxentes ingresos fiscais  e en cotizacións a seguridade social para as arcas públicas. 

E en segundo lugar por estas doazóns da Fundación Amancio Ortega á sanidade pública, un dos alicerces básicos do noso estado do benestar.

Un programa que vén desenvolvendo desde o ano 2015 en apoio á renovación do equipamento tecnolóxico nos hospitais públicos, concretamente na área de diagnóstico e tratamento  radioterápico do cancro. O programa iniciouse en Galicia e Andalucía, en outubro de 2015 e maio de 2016, respectivamente. E nos primeiros meses de 2017 estendeuse ao resto das comunidades autónomas. Cada unha das consellerías de sanidade definiu os equipamentos concretos a adquirir de acordo cos seus propios plans estratéxicos de modernización e renovación tecnolóxica, e a adquisición realízase mediante procedementos administrativos públicos. Cunha dotación global de máis de 300 millóns de euros, esta intervención da Fundación Amancio Ortega vai permitir a instalación de tres centenares de equipos de última xeración coas máximas prestacións dispoñibles no mercado. 


Sinalar que o 22 de outubro de 2015 foi asinado entre o SERGAS e a Fundación Amancio Ortega un Convenio para doazón pola segunda dun total de 17 millóns de euros, adicados a adquisición, instalación, actualización e posta en funcionamento de diverso equipamento.

O convenio, con vixencia ata 2023, consiste nun contrato de colaboración entre o sector público e o sector privado para dispoñer dunhta solución global que cubra as necesidades de realización de probas e procedementos de diagnóstico por imaxe, intervencionismo, medicina nuclear e radioterapia –o que se denomina alta tecnoloxía-, no Sergas.

En concreto, da dotación de novos aceleradores liñais e mamógrafos dixitais e das obras necesarias de adaptación dos espazos nos que se instalarán estes equipos, Tratábase se da “maior doazón que tivo o Servizo Galego de Saúde, non só polo cuantitativo, senón polo cualitativo”.

Os equipos foron instalados en centros do Servizo Galego de Saúde espallados por toda Galicia. En concreto, os mamógrafos instalaronse nos hospitais de Barbanza (Ribeira), Virxe da Xunqueira (Cee), Arquitecto Marcide e Novoa Santos (Ferrol), Clínico Universitario de Santiago, Abente e Lago (A Coruña), Meixoeiro (Vigo), Montecelo (Pontevedra), Hospital da Costa (Burela), Hospital de Monforte, Ambulatorio Plaza Ferrol (Lugo), Hospital de Valdeorras e a Xefatura Territorial de Sanidade de Ourense; no Hospital do Salnés e na Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra. E no Hospital de Verín. Dótanse, en total 16 centros.

Os beneficios mais destacables destos mamógrafos son: a mellora da calidade da imaxe, xa que aumenta a sensibilidade e especificidade do programa en mulleres premenopáusicas ou con mamas moi densas e posibilita utilizar novas técnicas para detectar tumores invasivos e disminuir necesidade de probas adicionais; a mellora no proceso clínico, ao posibilitar a avaliación inmediata polos radiólogos e integración das imaxes na historia clínica electrónica; e, por último, o aforro de custos na xestión diaria do programa, xa que non se necesitan nin placas radiolóxicas convencionais, nin equipos nin líquidos de revelado.
No que se refire aos aceleradores, estamos a falar da renovación dun importante número de equipos, mellores e máis seguros para os pacientes. Instalaranse un total de dez aceleradores, e actualizaranse dous equipos xa existentes.
Dito todo anterior ¿Como se poden cuestionar estas doazóns ? 
Señoras e señores de PODEMOS, pidan desculpas e rectifiquen. Non atenten contra o sentido común.