viernes, 1 de marzo de 2019

Adxudicada a construción da base de montaxe da Mezquita e das instalacións auxiliares para a montaxe de vía


O pasado 30 de abril de 2018 daba conta neste blog da publicación Boletín Oficial do Estado dunha Resolución da Secretaría Xeral de Infraestruturas, de data 12 de abril de 2018, pola que se abría a información pública correspondente ao expediente de expropiación forzosa 017ADIF1817, motivado polas obras do ADIF-Alta Velocidade "Proxecto básico da base de montaxe no termo municipal da Mezquita e instalacións auxiliares para a montaxe de vía”

Noutra entrada deste blog do 24 de maio de 2018 daba conta de que o Consello de Administración de  Adif AV aprobara   a licitación do contrato de construción da base de montaxe da Mezquita.

Naquelas datas o Ministerio estaba dirixido por Íñigo De la Serna.

Pouco tempo, despois do cambio de executivo pola moción de censura, e baixo o mandato de José Luis Ábalos tivo lugar o 5 de xullo de 2018 a publicidade da licitación da citada  base de montaxe  por un valor estimado de 11.008.014,80 euros.

Pois ben, hoxe bastantes meses despois, coñecemos unha agardada nova, que o Consello de Administración de Adif AV aprobou a adxudicación da construción da base da Mezquita (Ourense) e instalacións auxiliares para a montaxe de vía no tramo Pedralba de la Pradería-Taboadela, da Liña de Alta Velocidade ( LAV) Madrid-Galicia.

O contrato foi adxudicado por 8.403.488,19 euros (IVE incluído) á Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ortiz Construcións e Proxectos (75%) e  Cosfesa (25%) e un prazo de execución de 11 meses.

Base de montaxe da Mezquita

A base de montaxe da Mezquita situarase no subtramo Túnel da  Canda- Vilavella, na marxe esquerda da  LAV Madrid-Galicia, entre os puntos quilométricos 112/100 e 113/500.

O contrato inclúe tamén a disposición de provisións de  balasto en Pedralba de la Pradería (Zamora) e  Campobecerros (Ourense), así como a execución de instalacións auxiliares para a montaxe de vía do tramo  Pedralba-Taboadela.

A base terá unha superficie total de aproximadamente 6,1 hectáreas, sobre as cales se situarán a praia de 9 vías, disposta en 2 peites entrelazados de ancho convencional (1.668 mm) e estándar (1.435 mm), xunto cos edificios e equipamentos necesarios.

A instalación está deseñada tanto para a montaxe do tramo  Pedralba-Taboadela como para o seu posterior mantemento. O acceso á base da liña Zamora-Ourense realízase mediante conexión con vía 1.668 mm, que conecta coa vía xeral esquerda de ancho convencional.

Para a consecución dos obxectivos funcionais da base definíronse os seguintes elementos:
-     Zona de provisión de  balasto.
-     Losa de transferencia de carrís e pórticos fixos para manipulación.
-     Losa de provisión de desvíos.
-     Nave de mantemento de material móbil.
-     Zona pavimentada para circulacións rodadas e estacionamentos.
-     Instalacións exteriores de urbanización.

Xunto á propia base de montaxe, o proxecto de construción inclúe o deseño de instalacións auxiliares e superficies de provisión de  balasto en Pedralba de la Pradería (6.775  m2) e en  Campobecerros (3.500  m2).

Adif AV xa adxudicou a construción da outra base de montaxe do tramo  Pedralba-Taboadela, a deseñada no termo municipal de  Meamán (Ourense), cunha superficie total aproximada de 2,7 hectáreas.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta