miércoles, 6 de febrero de 2019

Sobre os túneles do tramo ferroviario de alta velocidade entre Ourense e Vigo

Adif informaba onte que iniciou os trámites para o estudo e seguimento  hidroxeolóxico dos túneles do tramo ferroviario de alta velocidade entre Ourense e Vigo (por Cerdedo). 

E  aduce que “O estudo e seguimento  hidroxeolóxico dos túneles é necesario para completar os traballos de estudo e proxecto do tramo, que se atopan en fase avanzada. 

A duración estimada para un estudo  hidrogeológico desta características é de 36 meses, cun investimento orzado en 1,8  M€ (IVE incluído). A  exhaustividad do estudo inclúe diferentes fases: avaliación, investigación, traballos de campo, planificación, cartografía xeolóxica, sondaxes, ensaios de laboratorio, redes de control e o seguimento  hidrogeológico durante polo menos un ciclo hidrolóxico.

Os obxectivos principais do estudo son caracterizar o medio  hidroxeolóxico da contorna dos túneles e a súa interacción coa obra prevista, identificar e valorar as afeccións  hidroxeolóxicas, expor e valorar medidas correctoras e paliativas, e planificar o seguimento e control da interacción entre as obras e o medio  hidroxeolóxico, antes e durante as obras e durante a etapa inicial de servizo. 

LAV Ourense-Vigo.

O novo tramo de alta velocidade entre Ourense e Vigo conectará, a través de Cerdedo, o Eixo Atlántico de Alta Velocidade coa  LAV Madrid-Galicia (tramo Ourense-Santiago), cunha lonxitude dun 54 km cruzando  transversalmente a provincia de Pontevedra. 

Este novo tramo liña posibilita a conexión máis directa entre Ourense e Pontevedra / Vigo. A complicada orografía da zona e a premisa de conseguir parámetros propios da alta velocidade obrigan a que máis do 75% da súa lonxitude discorra en túnel e aproximadamente o 10% da súa lonxitude en viaduto.

A realización do estudo  hidrogeolóxico permitirá avanzar nos traballos para obter a Declaración de Impacto Ambiental e completar o Estudo Informativo que definirá o trazado finalmente seleccionado."


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta