lunes, 4 de febrero de 2019

Medra en xaneiro o paro rexistrado


Difunde hoxe o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social unha nota na que dá conta de que en xaneiro de 2019 o paro rexistrado nas oficinas dos Servizos Públicos de Emprego reduciuse en 190.767 persoas respecto ao mesmo mes do exercicio anterior, cun ritmo de redución interanual do 5,49%.

O número de parados rexistrados no mes de xaneiro de 2019 subiu en 83.464 en relación co mes anterior. En valores relativos, o incremento do paro é dun 2,61%.

Así, a cifra total de desempregados sitúase en 3.285.761. En termos  desestacionalizados, o paro sobe en 3.292 persoas.

O desemprego masculino sitúase en 1.360.448 persoas, ao aumentar en 23.204 (1,74%) e o feminino en 1.925.313, ao incrementarse en 60.260 (3,23%) en relación ao mes de decembro. Se o comparamos con xaneiro de 2018, o desemprego masculino baixa en 115.031 (-7,8%) persoas, e o feminino redúcese en 75.736 (-3,78%).

Respecto a os mozos, o desemprego dos menores de 25 anos baixou en termos interanuais un 4,01%. En xaneiro increméntase en 10.252 persoas (4,15%) en relación co mes anterior, mentres que entre as persoas de 25 e máis anos o paro sobe en 73.212 (2,48%).


O paro rexistrado sobe nas 17 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (19.996), Madrid (11.308) e Comunidade Valenciana (9.369).

Por sector económico de procedencia dos traballadores, o paro rexistrado reduciuse na Construción, en 6.896 (-2,48%) e no colectivo sen emprego anterior, en 1.346 persoas (-0,5%). Pola contra, increméntase en Agricultura, en 4.920 (3,55%), en Industria, en 1.202 (0,42%) e en Servizos en 85.584 (3,84%). 
GALICIA
Galicia comezou o ano 2019 con 15.086 parados menos que hai un ano, o que supón unha baixada do -7,94% e un nivel de desemprego moi inferior ao rexistrado hai unha década, xa que en xaneiro de 2009 había 201.316 parados fronte aos 174.800 do pasado xaneiro. Ademais, a caída de Galicia é superior a do Estado en 2,45 puntos, xa que en España o paro baixou nun 5,49%.
Por sexto ano consecutivo redúcese o paro en Galicia nun mes de xaneiro. O desemprego tamén baixou nas catro provincias galegas e nas 7 grandes cidades, así como en todos os sectores económicos e nos colectivos prioritarios para a Xunta: menores de 30 anos, parados de longa duración e mulleres.
En canto á evolución mensual, o aumento rexistrado (3,25%)  é a segunda subida máis baixa desde o inicio da crise económica no ano 2008.  Lembrar que o paro aumenta en xaneiro ao longo de toda a serie histórica, desde 1996 e que o crecemento do mes pasado é moi inferior á subida media reflectida en xaneiro dos últimos 10 anos.

Con respecto a decembro, a contratación aumentou en Galicia en maior medida que no Estado, en 5,37 puntos máis e, ademais, a indefinida creceu nun 31,63%, 19,2 puntos por encima do crecemento dos contratos temporais. A tempo completo incrementouse nun 21,55%.
Por provincias, na evolución anual, Lugo liderou a caída (-8,72%), seguida de Pontevedra (-8,28%), A Coruña (-8,21%) e Ourense (-5,02%). Por sectores, destacou a baixada na construción (-18,19%), seguida da industria (-8,90%), da dos servizos (-6,31%) e da agricultura e a pesca (-6,24%).
Con respecto aos colectivos que máis dificultades teñen para atopar un traballo, descendeu nun -7,39% entre os menores de 30 anos; nun -12,78% nos parados de longa duración; e nun -6,64% nas mulleres.
 OURENSE
Medra o paro rexistrado en xaneiro en relación co mes anterior en 262 persoas, un 1,37 %. 

A nivel interanual, isto é, con respecto a xaneiro do ano pasado, 1.024 persoas saíron en Ourense das listas do paro, o que supón unha caída do desemprego do – 5,02%.


O número de parados queda en 19.361, deles 8.530 son homes e 10.831 mulleres, 18.345 son maiores de 25 anos e 1.016 menores.Por sectores: 1.125 son da agricultura, 2.420 da industria, 1.720 da construción, 12.303 dos servizos e 1.793 do colectivo sen emprego anterior.

SEGURIDADE SOCIAL

O número medio de afiliados á Seguridade Social rexistrou en xaneiro unha cifra total de 18.819.300, tras crecer nos últimos doce meses en 537.269 traballadores. Trátase da cifra máis alta de afiliados nun mes de xaneiro desde 2008.

Como é habitual, xaneiro reflicte o impacto do fin da campaña do Nadal e baixa en 204.865 ocupados, cun retroceso máis intenso nos sectores do Comercio e a Hostalería.

Trátase dun  descenso máis acusado que en xaneiro de 2018, aínda que é certo que este pasado mes de decembro foi o de maior crecemento de traballadores dos últimos 11 anos e que elevou a cifra de afiliados por encima dos 19 millóns.

Se se descarta o compoñente estacional, a afiliación crece neste primeiro mes en 38.179 persoas, en liña coa tendencia dos últimos meses.

O comportamento da afiliación no mes de xaneiro reflicte unha tendencia similar á media dos últimos anos. De 2009 a 2019 a perda media do número de ocupados no mes de xaneiro foi de 230.646.

Respecto a 2018

En relación ao ano pasado, o Sistema gañou 537.269 traballadores, o 2,94%, destacando o bo comportamento do Réxime Xeral, que incorpora 496.562 (3,30%). O crecemento alcanza o 3,58% se falamos do Réxime Xeral propiamente devandito (sen Agrario nin Fogar).

No Réxime Especial de Traballadores Autónomos hai que sinalar que a taxa aumentou un 1,27%, o que se traduce nun crecemento de 40.480 persoas. O Réxime do Mar creceu o 1,63%  (981) e o Carbón rexistrou un descenso de 753 (-31,37%).

En termos anuais, a afiliación creceu en todas as Comunidades Autónomas. Destacan en cifras absolutas os incrementos de Madrid (116.942), Andalucía (94.829), Cataluña (94.512) e Comunidade Valenciana (64.560).

Respecto a decembro

O Réxime Xeral rexistrou un descenso de 182.808 persoas  en xaneiro (-1,16%), ata situarse en 15.522.075 ocupados.

En xaneiro, a afiliación baixou en termos absolutos principalmente en Comercio, Reparación de Vehículos de Motor e Motocicletas, con -39.131 ocupados, Hostalería (-38..246), Actividades Administrativas e Servizos Auxiliares, con -36.650 e Administración Pública e defensa,  Seg.Social Obrigatoria (12.746) e Actividades Sanitarias e Servizos Sociais, con -10.075.

En canto ao Sistema Especial Agrario por conta allea do Réxime Xeral gana 1.062 afiliados medios, ata situarse agora en 812.344 persoas. Pola súa banda, o Sistema Especial do Empregados do  Fogar decreceu en 3.048  e agora alcanza os 407.587 ocupados. 

O Réxime de Autónomos conta con 3.234.373 persoas, tras decrecer en 20.291 no último mes. Respecto ao Réxime Especial do Mar, descendeu en 1.415 ocupados ata situarse en 61.204 ocupados. Finalmente, o Carbón está constituído por 1.648 afiliados medios tras descender en 351 persoas.


Por CCAA, o número de afiliados en xaneiro baixo en maior medida en Madrid (-31.138), Comunidade Valenciana (-30.555), Andalucía (-22.633) e Galicia (-13.737).

Galicia:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado xaneiro en 990.810 ocupados.

Ourense:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado xaniro en 100.611 ocupados