domingo, 16 de diciembre de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O Pleno do Congreso dos Deputados debaterá o vindeiro xoves 20 de decembro os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de Administracións Públicas que o Goberno presenta para o período 2019-2021. Esta é a segunda vez que o Congreso vota os obxectivos de estabilidade para o mencionado período, xa que a Cámara Baixa rexeitou a anterior proposta do Executivo o pasado 27 de xullo. 

Para 2019, o obxectivo de déficit público para o conxunto das Administracións é dun 1,8% do PIB, cifra que debe reducirse ao 1,1% en 2020 e ao 0,4% en 2021. En canto á débeda, en 2019 o seu montante debe supoñer un 96,1% do PIB como máximo e reducirse os dous seguintes exercicios ata o 94,1% e ao 91,5%. Por último, o teito de gasto aumentará un 2,7% en 2019, un 2,9% en 2020 e un 3,1% en 2021.

A sesión do xoves continuará co debate sobre a  convalidación do Real Decreto-lei 20/2018 de medidas urxentes para o impulso da competitividade económica no sector da industria e o comercio en España. Esta iniciativa ten como obxectivo poñer en marcha as medidas  de curto prazo contempladas no marco estratéxico para a España industrial 20130 elaborado polo Goberno e as Axendas industriais. O executivo entende que estas actuacións deben acometerse sen demora para evitar unha perda de competitividade da industria española que conduza a unha situación de desvantaxe nos mercados internacionais e con respecto do resto de socios europeos. Estas primeiras medidas están enfocadas a facer fronte aos retos da dixitalización e globalización, concretamente á regulación do contrato de substitución para adaptalo á singularidade da industria manufactureira, medidas de apoio ao sector industrial e, moi especialmente, ás empresas  electrointensivas e, por último, o real decreto tamén aproba disposicións en materia de seguridade industrial.

O Pleno continuará coa revisión das emendas que o Senado fixo á proposición de Lei Orgánica de reforma da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial e á Proposición de Lei Orgánica de reforma da Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial, sobre medidas urxentes en aplicación do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. 

A continuación debateranse os ditames de comisións do proxecto de Lei reguladora dos contratos de crédito inmobiliario; da proposición de Lei de dereitos e garantías da dignidade da persoa ante o proceso final da súa vida; Proposición de Lei Orgánica pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, para  transponer Directivas da Unión Europea nos ámbitos financeiro e de terrorismo, e abordar cuestións de índole internacional e sobre a proposta de reforma da disposición adicional primeira do Estatuto de Autonomía da Comunidade Valenciana.

Por último, os deputados discutirán sobre o texto alternativo que Unidos Podemos presentou á reforma dos artigos 111 e 126 do Regulamento do Congreso que regulan a conformidade do Goberno ás emendas presentadas a un proxecto de lei e á toma en consideración das iniciativas presentadas respectivamente.

Cláusulas chan e intercambio de información de antecedentes penais coa UE

Antes de todo iso, o martes 18, o Pleno debaterá a toma en consideración da proposición de lei de  Esquerra Republicana de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan e a do PNV sobre a reforma do intercambio de información de antecedentes penais e consideración de resolucións xudiciais penais na Unión Europea. 

Ademais, o grupo Popular defenderá unha proposición non de lei sobre medidas orzamentarias complementarias á prórroga dos Orzamentos do Partido Popular e o de Cidadáns outra relativa a realizar o requirimento previo ao Presidente da Generalitat de Cataluña que contempla o artigo 155 da Constitución. Doutra banda, todos os grupos parlamentarios presentaron unha proposición de lei relativa a un Pacto de Estado pola Infancia.

O Pleno do martes finalizará co debate da moción consecuencia de interpelación urxente que presentou o PNV e que trata sobre o fenómeno da tortura e os malos tratos no Estado español. 

Finalmente, o mércores terá lugar a habitual sesión de control ao Goberno e debateranse tamén senllas mocións sobre o Centro de Investigacións Sociolóxicas, que defenderá o grupo parlamentario Popular, e sobre as medidas de integración de inmigrantes non regularizados residentes no Estado español, presentada polo grupo de  Esquerra Republicana. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta