domingo, 9 de diciembre de 2018

No vindeiro Pleno do Congreso debateremos sobre a transferencia da AP-9 a Galicia

O Pleno da próxima semana comezará o martes ás 15.00 horas co debate da toma en consideración da proposición de Lei Orgánica de transferencia da titularidade e competencias da AP-9 á Comunidade Autónoma de Galicia, presentada polo Parlamento de Galicia; e outra proposición de lei, do Grupo Parlamentario Popular, para corrixir o efecto da implantación do Sistema de Información Inmediata ( SII) na xestión do IVE. 

O Pleno verá tamén o martes dúas proposicións non de lei. A primeira, do Grupo Parlamentario Popular, relativa á promoción de medidas para combater a soidade crónica. Os seus  proponentes instan o Goberno, no ámbito das súas competencias e en colaboración coas comunidades autónomas, a impulsar actuacións dirixidas a concienciar á sociedade sobre a soidade crónica, especialmente cando esta afecta as persoas maiores, a fin de fomentar un mellor coñecemento da mesma e poder previr as súas consecuencias.

E, a segunda proposición non de lei que votará o Pleno, é a presentada polo Grupo Parlamentario Socialista sobre o Plan de prevención e erradicación dos malos tratos ás persoas maiores. 

En concreto, esta  PnL insta o Goberno a elaborar no marco do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, un Plan de prevención e erradicación dos malos tratos ás persoas maiores, que aborde todos os tipos de malos tratos nas diferentes contornas en que se producen, tendo en conta o enfoque de xénero, así como as situacións de discapacidade ou dependencia. 

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, comparecerá ante o Pleno do Congreso dos Deputados o mércores 12 de decembro, a partir das 9.00 horas, para informar, a petición propia e de varios grupos parlamentarios, sobre a situación política en Cataluña e sobre os acordos alcanzados entre a Unión Europea e o Reino Unido no recente Consello Europeo extraordinario para tratar o  Brexit.

En concreto, e tras a solicitude dos Grupos Parlamentarios Mixtos e de  Esquerra Republicana, Sánchez explicará "as iniciativas do Goberno para canalizar aquelas solucións políticas que permitan unha solución democrática ás demandas da sociedade catalá". Así mesmo, a portavoz do Grupo Parlamentario Popular,  Dolors Montserrat, e un centenar de deputados, esixiu tamén a comparecencia do presidente do Goberno "para explicar as directrices que o Goberno impuxo á Avogacía do Estado para a preparación do escrito de acusación no procedemento penal que se segue contra os presuntos autores do delito de rebelión,  sedición e malversación polos feitos do 1-0 en Cataluña". 

Por outra banda, a petición propia e do Grupo Popular Pedro Sánchez abordará os acordos alcanzados entre a Unión Europea e o Reino Unido no recente Consello Europeo extraordinario do  Brexit do pasado 25 de novembro.

Tras a comparecencia do presidente do Goberno, celebrarase a sesión de control ao Goberno con preguntas e interpelacións urxentes. 

Iniciativas lexislativas

O Congreso dos Deputados votará o vindeiro xoves ás 9.00 horas a  convalidación ou derrogación do Real Decreto-lei 19/2018, do 23 de novembro, de servizos de pago e outras medidas urxentes en materia financeira. O Goberno busca a través deste Real Decreto a regulación dos servizos de pago que se presten con carácter profesional en territorio español: aqueles que permiten o ingreso de efectivo nunha conta de pago e todas as operacións necesarias para a xestión dunha conta de pago; os servizos que permiten a retirada de efectivo dunha conta de pago e todas as operacións necesarias para a súa xestión; e a execución de operacións de pago, incluída a transferencia de fondos, a través dunha conta de pago no provedor de servizos de pago do usuario ou outro provedor de servizos de pago. 

A continuación, o Pleno debaterá as emendas do Senado ao Proxecto de Lei pola que se modifica o Código de Comercio, o texto refundido da Lei de Sociedades de Capital aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, e a Lei 22/2015, do 20 de xullo, de Auditoría de Contas, en materia de información non financeira e diversidade (procedente do Real Decreto-Lei 18/2017, do 24 de novembro). 

Así mesmo, tamén se votará a proposta da Comisión de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento de creación dunha  subcomisión para o estudo da actualización do marco normativo e do sistema de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta