martes, 2 de octubre de 2018

Medra en setembro a afiliación a Seguridade Social en España


A afiliación media á Seguridade Social alcanza 18.862.713 ocupados en setembro, 22.899 persoas máis que en agosto (0,12%). Trátase do terceiro mellor rexistro  intermensual desde o ano 2.000, nun mes no que tradicionalmente predominaron os descensos na afiliación.

O dato dos últimos 12 meses mostra un incremento de 526.551 persoas (2,87%).

O bo comportamento da evolución de afiliados débese principalmente ao Réxime Xeral, o correspondente aos traballadores asalariados, que en setembro aumentou en 20.135 ocupados; 489.743 máis, nos últimos doce meses.

Tamén o Réxime de Autónomos contribuíu ao bo resultado da ocupación en setembro con 4.395 afiliados máis neste mes, cifra que supón o maior aumento de traballadores por conta propia nun mes de setembro desde 2007. Ademais, con respecto ao mesmo mes de 2017, este Réxime suma 37.398 traballadores máis, o maior incremento do últimos tres anos.

Hai que sinalar que este mes rexistra un récord no emprego feminino, 8.698.329 mulleres traballando, trátase da maior cifra da serie histórica dos meses de setembro.

O dato  desestacionalizado, que serve para facer un seguimento da tendencia de fondo que subxace na evolución do número de afiliados, sen o compoñente estacional, crece no mes en 50.811 ocupados.

RESPECTO DE AGOSTO

O Réxime Xeral rexistrou un ascenso de 20.135 (0,13%), ata alcanzar 15.539.604 ocupados. En setembro, a afiliación creceu en termos absolutos principalmente en Educación (53.308), Actividades Administrativas e Servizos Auxiliares (20.689), Industria Manufactureira (13.840), e en menor medida en Construción (7.732) e Actividades Profesionais Científicas e Técnicas (7.313). Diminuíu especialmente en Hostalería (-39.227), Comercio (-31.963) e Actividades Sanitarias e Servizos Sociais (-14.038).

En canto ao Sistema Especial Agrario, incorporou  19.281 afiliados medios máis (2,70%), ata situarse agora en 734.206 persoas. Pola súa banda, o Sistema Especial do Empregados do  Fogar descendeu en 2.349 (-0,57%) e agora alcanza os 409.861 ocupados.

O Réxime de Autónomos alcanza 3.253.670 persoas, tras sumar 4.395  (0,14%) no último mes.  Un dato que como xa se sinalou é o mellor nos meses de setembro dos últimos 11 anos.

Respecto ao Réxime Especial do Mar, descende en 1.613 ocupados (-2,34%) ata situarse en 67.271 ocupados. Finalmente, o Carbón está constituído por 2.168 afiliados medios, 18 ocupados menos que o mes anterior.

Por CCAA,  o número de afiliados avanzou en setembro en Madrid, con 43.394 ocupados (1,41%); Canarias, 10.192 (1,29%); Cataluña, 9.763 afiliados máis (0,29%); Castela-A Mancha, con 7.360 (1,06%);  País Vasco (3.712), A Rioxa (1.371), Navarra (925) e Comunidade Valenciana (175) Tamén aumentou nas cidades autónomas de Ceuta (217) e Melilla (138).

Os maiores descensos, pola contra, foron en Illas Baleares (15.190), Galicia (6.500), Andalucía, (6.645), Asturias (5.422), Región de Murcia (5.081), Aragón (4.411), Castela e León (4.000) e Estremadura (2.584).

RESPECTO DE 2017

En relación ao ano pasado, o Sistema gañou 526.551 ocupados, o 2,87%, un dos maiores incrementos dos últimos anos. En concreto, destaca o bo comportamento do Réxime Xeral, que incorpora 489.743 traballadores (3,25%). O crecemento alcanza o 3,72% se falamos do Réxime Xeral propiamente devandito (sen Agrario nin Fogar).

No Réxime Especial de Traballadores Autónomos hai que sinalar que a taxa aumentou un 1,16%, o que se traduce nun crecemento de 37.398 persoas, o mellor dato do últimos tres anos. O Réxime do Mar descendeu en 233 persoas (-0,34%) e o Carbón en 358 (-14,16%).

En termos anuais, a afiliación creceu en todas as Comunidades e Cidades Autónomas, destacando en cifras absolutas os incrementos da Comunidad de Madrid (122.625), Andalucía (96.572), Cataluña (82.792) e Comunidade Valenciana (61.002).
 Galicia:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado setembro en 1.013.888 ocupados, cifra que supuxo un descenso de 6.500 persoas afiliadas menos respecto ao mes anterior (-0,64 %).  

Galicia supera o millón de afiliados á Seguridade Social por cuarto mes consecutivo. 

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou un incremento de 21.628 ocupados, (2,18 %)a maior subida desde 2007

A afiliación ao Réxime Xeral terminou setembro con 779.958 afiliados medios, o Réxime de Autónomos con 212.271 afiliados medios, e o Réxime do Mar finalizou con 21.659 afiliados medios.Ourense:O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado setembro  en 103.697 ocupados, cifra que supuxo un descenso de 444 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (-0,43%). 


En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta provincia un incremento de 1.068 ocupados, (1,04 %). A afiliación ao Réxime Xeral terminou setembro con 79.502 afiliados medios e o Réxime de Autónomos con 24.195 afiliados medios. Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta