domingo, 23 de septiembre de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso dos Deputados debaterá o vindeiro martes a toma en consideración da proposición de lei de modificación do Real Decreto Lexislativo 1/2015, do 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios. Esta proposta, que foi presentada por Unión do Pobo Navarro (grupo Mixto), ten como obxectivo "garantir que os medicamentos xenéricos e  biosimilares, continúen sendo ferramentas crave na sustentabilidade da prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde".

Os promotores xustifican a súa proposición aducindo que, a pesar de que o uso deste tipo de medicamentos supuxo, segundo estimacións, 20.000 millóns de euros de aforro, a cota de mercado dos xenéricos é dun 40% se se mide en unidades e de só o 20% do valor das transaccións de medicamentos. É dicir, a maioría do negocio farmacéutico pertence aos medicamentos "de referencia" a pesar de que os xenéricos teñen "a mesma composición cualitativa e cuantitativa en principios activos e a mesma forma farmacéutica", segundo recolle o Real Decreto 1/2015.

Por iso,  UPN propón que cando na prescrición médica apareza o principio activo o farmacéutico dispense o medicamento de prezo máis baixo da súa agrupación e, en caso de igualdade, o xenérico. Se na receita en lugar do principio aparece unha denominación concreta, a proposta sostén que o farmacéutico deberá ofrecer medicamentos máis baratos do mesmo grupo se estes existisen e, en caso de igualdade, polo xenérico.

Ademais desta proposición, o Pleno debaterá a toma en consideración doutra presentada polo grupo de Cidadáns sobre igualdade no acceso e promoción no emprego público sen discriminación por razóns lingüísticas. Cidadáns entende que o principio de igualdade consagrado pola Constitución foi crebado cando os poderes autonómicos han marcado como requisito obrigatorio para o acceso e promoción no ámbito do emprego público o coñecemento das linguas cooficiais de España das devanditas comunidades.

O obxectivo da proposta de Cidadáns "é garantir que non se arbitra, utilizando a lingua como escusa, unha fonte de discriminación no acceso e a promoción no emprego público". Para iso o grupo propón que o coñecemento da lingua cooficial sexa un mérito e non un requisito e que este sexa ponderado dunha maneira proporcionada coa realidade social do coñecemento da lingua na Comunidade Autónoma e a función ou posto de traballo correspondente.

PNLs sobre prescrición de delitos de abuso a menores e Transición Enerxética

No que respecta ás proposicións non de lei, ERC defenderá unha iniciativa relativa á prescrición dos delitos de abuso e/ou agresión sexual a menores na que insta o Goberno a modificar o cómputo do prazo de prescrición destes delitos para que a conta comeza cando a vítima cumprise trinta anos. O grupo argumenta que nos delitos sexuais contra menores "as vítimas tenden a presentar barreiras de carácter interpersoal,  intrapersonal e sociocultural que lles impiden denunciar os feitos ata que non transcorreu un longo período de tempo desde a comisión do delito". ERC cita estudos científicos nos que se asegura que unha de cada cinco vítimas nunca chega a revelar o abuso e preto do 60% atrasa a revelación ata cinco anos despois da comisión do abuso. Os  proponentes entenden que a ampliación do cómputo supoñería a garantía do dereito para perseguir este tipo de delitos cando se adquire conciencia do sucedido e, ao mesmo tempo, o respecto á institución da prescrición do delito como elemento esencial dun dereito penal garantista.

A segunda proposición de lei é a presentada por Foro Asturias (grupo Mixto) "relativa ao deseño dunha Transición Enerxética no que se fixe a participación equilibrada do carbón como fonte propia de recursos enerxéticos, así como a dotación nos Orzamentos Xerais do Estado de recursos para a redución de emisións contaminantes nas centrais térmicas de xeración eléctrica". O deputado de Foro, Isidro Martínez  Oblanca advirte no seu  PNL que o proxecto de transición enerxética abanderado pola ministra Teresa Ribeira supón, segundo a súa análise, tres ameazas: a renuncia á reindustrialización de España, o peche precipitado de centrais térmicas e o encarecemento do prezo da electricidade.  Oblanca asegura que a citada transición debe velar polo crecemento económico de España e en especial Asturias, ademais do emprego e o benestar dos seus cidadáns. Por iso, a proposición insta a preservar a soberanía enerxética e garantías de subministración de calidade; estudar un plan de transición enerxética cunha participación equilibrada do carbón; a dotación vía  PGE dunha política industrial de innovación para reducir emisións das centrais térmicas; e a promoción de modificacións lexislativas que permitan autorizar o peche de centrais térmicas sempre que se garanta a seguridade da subministración, a repercusión positiva no emprego e no prezo da luz, e a mellora da competitividade de empresas e o benestar das familias.

Mocións consecuencia de interpelacións urxentes

A continuación o Pleno debaterá as mocións consecuencia de interpelacións urxentes, comezando pola presentada pola do grupo confederal de Unidos Podemos-En  Comú  Podem-En Marea relativa aos problemas xerados polos residuos plásticos e as medidas necesarias para afrontar a súa redución. Ademais de debaterá a moción de Unión do Pobo Navarro relativa ao compromiso do Goberno de cumprir os acordos contemplados nos Orzamentos Xerais do Estado de 2018 respecto da Comunidade Foral de Navarra e a do grupo Popular sobre a política do Goberno en materia de medidas para o  reconcomiendo social, económico e profesional do profesorado.

Ditames de Asuntos Exteriores, declaración sobre a Conta Xeral do Estado e creación de comisión de investigación

O Pleno tamén debaterá sobre os ditames da comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionais e da comisión mixta para as relacións co Tribunal de Contas en relación coa Declaración sobre a Conta Xeral do Estado do exercicio 2016.

Ferrocarriles cuando la línea se inauguró. 

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta