domingo, 16 de septiembre de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso dos Deputados debaterá o vindeiro martes 18 de setembro a toma en consideración da proposición de lei para reformar a Lei Orgánica 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira e modificar o modo polo que Congreso e Senado aproban os obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda. Na actualidade, o Goberno presenta estes obxectivos primeiro no Congreso e, se son aprobados por esta Cámara, pasan a ser debatidos no Senado, onde poden ser vetados de forma definitiva sen producirse unha segunda lectura por parte do Congreso.

Para os promotores da proposta de modificación, os grupos Socialista, Confederal de Unidos Podemos- ECP- EM,  Esquerra Republicana e Mixto, este sistema "non respecta a posición atribuída pola nosa Constitución ao Congreso dos Deputados e ao Senado e abre a porta a un bloqueo político que pode poñer en perigo o cumprimento das obrigacións orzamentarias contraídas por España". Para solucionalo, a reforma pretende asimilar a aprobación dos obxectivos de estabilidade coa tramitación parlamentaria dos Orzamentos Xerais do Estado, é dicir, permitir ao Congreso levantar o veto do Senado cunha segunda votación na que se require a maioría simple do Pleno.

Despois de debater esta proposición, o Pleno discutirá a toma en consideración da proposición de lei presentada por Unidos Podemos,  Esquerra Republicana e grupo Mixto sobre emerxencia  habitacional en familias vulnerables no ámbito  habitacional e da pobreza enerxética. A norma ten como obxectivo "a regulación do dereito de uso e goce dunha vivenda digna e adecuada, así como o acceso ás subministracións básicas con especial atención aos grupos sociais en situación ou risco de exclusión". Para iso a proposición expón medidas como a  dación en pago, que a Administración garanta o reacollo de todas as persoas en situación de exclusión residencial que sufran un desafiuzamento ou mellorar a estabilidade dos alugueres co aumento do prazo dos contratos de arrendamento. O texto tamén propón que as entidades privadas do sector financeiro que recibiron axudas públicas deberán realizar unha "necesaria contraprestación social" á hora de evitar desafiuzamentos e ofrecer alternativas a persoas en risco de exclusión.

Proposicións non de lei

No que respecta ás Proposicións non de lei, Unidos Podemos- ECP- EM defenderá unha na que insta ao a Goberno a publicar a lista das persoas que se acolleron á Amnistía Fiscal de 2012 e a facer pública a cantidade de débeda tributaria  amnistiada. Ademais, o grupo propón investigar as posibles relacións entre os  amnistiados e casos de corrupción como  Lezo ou  Púnica e impulsar medidas para loitar contra a fraude fiscal e esclarecer a situación dos  amnistiados, entre outras medidas.

Pola súa banda, Cidadáns expoñerá o seu  PNL na que solicita que o Goberno "articule unha clara e aberta defensa da xurisdición española, dos seus principios de integridade e inmunidade xurisdicional" fronte á demanda que o  expresidente da Generalitat, Carles  Puigdemont, e outros cinco antigos conselleiros interpuxeron en Bélxica contra o maxistrado do Tribunal Supremo Pablo  Llarena. Cidadáns insta a que o Estado asuma a súa representación e defensa e que o Congreso condene o "acoso,  señalamiento e persecución polo maxistrado e a súa familia".

Mocións consecuencia de interpelacións urxente

A sesión do martes pecharase co debate das mocións consecuencia de interpelacións urxentes, que comezará coa de Unidos Podemos- ECP- EM relativa á aplicación da moratoria para paralizar a saída dos militares de tropa e mariñeiría temporais ao cumprir 45 anos. A segunda moción a tratar é a do grupo Cidadáns sobre as medidas de rexeneración democrática que pretende impulsar o Goberno, entre outras a supresión dos  aforamientos políticos e, por último, a do grupo Popular, sobre os síntomas da desaceleración da economía española.

Convalidación de Reais Decretos-leis e debates de totalidade

O xoves o Pleno votará a  convalidación ou derrogación dos Reais Decretos-Leis sobre seguridade das redes e sistemas de información e a transposición de directivas europeas sobre de protección dos compromisos por pensións cos traballadores, prevención do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de países terceiros e a modificación da lei sobre Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O debate finalizará coa proposta de resolución presentada con motivo do debate da Memoria sobre o estado, funcionamento e actividades do Consello Xeral do Poder Xudicial e dos Xulgados e Tribunais de Xustiza, correspondente ao ano 2016.