jueves, 13 de septiembre de 2018

Lembrando a Sanchez os compromisos contraídos coa provincia de Ourense en materia de estradas que están pendentes de cumprimento


Reporduzco aquí esta nota de prensa que difundimos hoxe:

"No inicio do curso político os parlamentarios ourensáns Miguel Viso, Celso Delgado e Ana Belén Vázquez constatan a enorme debilidade, carencia de apoios e constantes contradicións de Pedro  Sanchez e o seu Goberno que acaban de cumprir o seu primeiros tres meses de xestión.

Desde a toma de posesión do novo responsable do Ministerio de Fomento e do seu equipo o deputado Celso Delgado, veu mantendo contacto coa responsables da área de estradas a fin de facer un seguimento aos principais proxectos de investimento que se contemplan nos citados  PGE para 2018 e que teñen un cronograma previsto. Así a finais do pasado mes de xullo, Delgado mantivo unha reunión co novo Director Xeral de Estradas ao que entregou un documento sobre as prioridades da provincia de Ourense.

Finalizou o mes de agosto e mediado este mes de setembro ante a ausencia de noticias que esperabamos que aparecesen xa publicadas no BOE, os deputados ourensáns do PP presentamos no Congreso unha serie de preguntas ao Goberno interesando o cumprimento dos compromisos  contraidos polo Ministerio de Fomento coas estradas de Ourense e que se plasman nos  PGE de 2018. Contas públicas en vigor desde o 4 de xullo e que foron elaboradas polo goberno de Mariano Rajoy e aprobadas pola maioría parlamentaria do Partido Popular e os seus aliados.  Estas preguntas versan entre outras sobre estes proxectos:

VARIANTE DE OURENSE: TRAMO  EIRASVEDRAS-QUINTELA

O 7 de febreiro de 2018, o Secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda asinou a resolución mediante a cal se aprobaba o Expediente de Información Pública e definitivamente o Documento técnico de adecuación do proxecto de construción do tramo Enlace de  Eirasvedras coa  N-120 no seu punto quilométrico 573,800 - Ligazón de Quintela coa  N-120 no seu punto quilométrico 572,000 (Orzamento de Licitación estimado con IVE 30,2  M€).

O 7 de maio de 2018 nun acto oficial en Ourense o anterior ministro De la Serna resaltou a prioridade para o Ministerio sobre a Variante de Ourense, no tramo entre  Eirasvedras e Quintela e dixo “que o proxecto de construción finalizarémolo no mes de xuño e a partir de aí entraremos na fase de supervisión do mesmo e será unha das prioridades de licitación en 2018”. E engadiu que “imos seguir traballando na redacción do proxecto do tramo entre Quintela-A Casilla duns 95 millóns de euros para tentar chegar a finalizar o proxecto neste ano 2018.”

Pois ben, o Goberno socialista non cumpriu co obxectivo de aprobar o proxecto no pasado mes de xuño e tres meses despois segue sen anunciar a conclusión do proxecto de construción do tramo  Eirasvedras-Quintela para que previa supervisión procédase á súa licitación antes de que finalice 2018. Os  PGE de 2018 contemplan para este tramo unha partida de 2,5  M€. Os deputados ourensáns consideran que non son admisibles máis demoras nesta actuación de vital importancia para a cidade de Ourense e esixen que se cumpra o comprometido.

CONEXIÓN ENTRE A  N-120 E A  N-536. CIRCUNVALACIÓN DO BARCO DE VALDEORRAS

O proxecto construtivo desta estrada (5,6 km. e orzamento de 63,6  M€) foi aprobado en novembro de 2016.

O 7 de maio de 2018 nun acto oficial en Ourense o anterior ministro Íñigo de la Serna dixo que “a conexión entre a  N-120 e  N-536, coñecida como Circunvalación do Barco é outra das estradas demandada na provincia e na que estamos a traballar na fase final da tramitación correspondente a un proxecto xa aprobado con vistas a poder licitar en leste mesmo ano 2018 as actuacións”

Pois ben, o Goberno socialista a pesar de ter consignados 3,00  M€ nos  PGE para 2018 segue sen licitar as obras desta estrada que resulta de gran importancia para evitar o tránsito de camións pesados polo centro do Barco e que ademais vén sendo reclamada de modo insistente desde hai anos polas forzas políticas e sociais de Valdeorras. Os deputados ourensáns urximos a licitación inmediata.

AUTOVÍA A-76. TRAMO ENTRE A VEIGA DE  CASCALLÁ E O BARCO DE VALDEORRAS

O tramo da A-76 entre A Veiga de  Cascallá – O Barco de Valdeorras ten unha lonxitude de 8,4 km e un orzamento de 26,35  M€.

O 7 de maio de 2018 nun acto oficial en Ourense o anterior ministro Íñigo de la Serna dixo que “o departamento de Fomento está a traballar no tramo entre O Barco e León intensamente”.

O BOE do 10 de maio de 2018 publicou a aprobación  do expediente de Información pública do tramo que discorre integramente pola comarca de Valdeorras

Pois ben, o Goberno socialista debe activar a aprobación neste ano 2018 do proxecto de construción que permita licitar as obras deste primeiro tramo da ansiada Autovía A-76 entre A Veiga de  Cascallá – O Barco de Valdeorras. Os  PGE de 2018 contemplan para este fin unha partida de 3,00  M€.

AUTOVÍA A-56. OURENSE-LUGO

O 28 de maio de 2018 celebrouse no Ministerio de Fomento unha reunión co Secretario Xeral de Infraestruturas Manuel Niño dun grupo político-empresarial comisionado para falar do impulso da Autovía A-56 Ourense-Lugo.

Naquela data os responsables de Fomento informaron que as obras entre A Barrela e  Sanmartiño (9,8 km; 33,43  M€) - executadas xa en máis dun 50 % - estarán previsiblemente finalizadas a mediados de 2019 e que nos  PGE-18 hai unha consignación de 10,76  M€ para continuar coas obras neste tramo.

Así mesmo, informaron que continuaran avanzando nos proxectos dos seguintes tramos da A-56 ata  Cambeo, Quintela-A Casilla (3 km; 127,05  M€) e Ourense– Enlace  Cambeo (9,0 km; 94,86  M€)

Pois ben, en relación con esta actuación constatamos que a execución das obras do tramo entre A Barrela e  Sanmartiño avanzan con lentitude e que é necesario activalas ao máximo para que se poidan concluír a mediados do próximo ano 2019. Ao mesmo tempo pedimos que se programe unha nova reunión no Ministerio de Fomento coa finalidade de repasar a evolución do resto dos tramos.

Ademais os parlamentarios ourensáns Miguel Viso, Celso Delgado e Ana Belén Vázquez interesan do Goberno socialista a inmediata licitación das Sendas Peonís en  Razamonde que contan nos  PGE para 2018 cunha partida para este fin de 260.000 €. Así como executar as actuacións para o mantemento e mellora da seguridade viaria das estradas do Estado en Ourense, para as que se contemplan nos  PGE de 2018 partidas por importe de 9,15  M€.