domingo, 9 de septiembre de 2018

O Congreso votará a convalidación dos reais decretos sobre a exhumación de Franco, o Pacto de Estado contra a violencia de xénero e o programa de activación para o emprego

O Pleno do Congreso dos Deputados votará o vindeiro xoves a  convalidación de tres Reais Decretos-Lei: o primeiro relativo ao Programa de Activación para o Emprego, outro sobre medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e o terceiro pola que se recoñecen e amplían dereitos e establécense medidas en favor de quen padeceu persecución ou violencia durante a guerra civil e a ditadura, que inclúe a  exhumación dos restos de Francisco Franco do Val dos Caídos. 

A sesión plenaria comeza o martes, a partir das 15 h, coa toma en consideración de Proposicións de Lei de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, presentada polo Parlamento das  Illes  Balears, e outra relativa ao procedemento de autorización de peche de instalacións de xeración eléctricas, impulsada polo Grupo Popular. 

Tamén o martes o Pleno debaterá dúas Proposicións non de lei sobre medidas contra a  turismofobia en España e da atención do Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia ás persoas desprazadas, presentadas polos grupos Popular e Socialista, respectivamente. 

A sesión plenaria concluirá co debate das mocións rexistradas polo grupo parlamentario popular, sobre financiamento autonómico; Unidos Podemos-En  Comù  Podem-En Marea, para debater sobre "problemas  xeotécnicos e de seguridade no  recrecimiento da presa de  Yesa e as perspectivas de transparencia e diálogo social"; e polo grupo Mixto, que defenderá unha moción sobre as prioridades de acción de goberno para Cataluña. 

Sesión de control

O mércores ás 9 horas arrincará a primeira sesión de control ao Goberno deste período de sesións, con preguntas a xefe do Executivo, Pedro Sánchez, e os ministros, e interpelacións urxentes aos titulares de Defensa, Xustiza e Economía. 

O xoves, ademais da  convalidación dos Reais Decretos, votarase o ditame elaborado pola Comisión Constitucional sobre a proposta de reforma do Estatuto de Autonomía de Canarias presentada polo Parlamento da devandita comunidade. 

Ademais, levará a Pleno a proposta de resolución relativa á Memoria do Consello Xeral de Poder Xudicial correspondente ao ano 2016, presentada ante a Comisión de Xustiza o pasado 20 de xuño. 

Por último, realizarase a votación correspondente para a elección dun deputado como membro da Comisión sobre segredos oficiais, de conformidade co punto terceiro da resolución da Presidencia do Congreso dos Deputados sobre segredos oficiais, do 11 de maio de 2004.