miércoles, 8 de agosto de 2018

Adif AV impulsa a conexión de alta velocidade a Galicia ao aprobar novas licitacións por valor global de 150,4 M€

Informa  Adif Alta Velocidade ( Adif AV) da  aprobación da licitación de novos contratos para o avance da Liña de Alta Velocidade ( LAV) Madrid-Galicia, por un importe global de 150.463.847,26 euros (IVE incluído). 


Deste xeito, proporciónase un novo impulso ao tramo entre Pedralba de la Pradería (Zamora) e Ourense, de 120 km de lonxitude, co obxectivo de culminar a conexión de alta velocidade entre Galicia e Madrid.

Por unha banda, licitáronse dous contratos relativos a instalacións de protección e seguridade en túneles, por valor conxunto de 91.342.067,95 euros (IVE incluído): un para o tramo  Pedralba-Vilariño, por valor de 44.619.339,05 euros, e outro para o tramo Vilariño-Taboadela, por importe de 46.722.728,90 euros. Ambos os contratos inclúen o mantemento das instalacións por un período de 36 meses.

Esta actuación comprende, entre outras instalacións, as de sinalización de evacuación, alumado de emerxencia, ventilación de  presurización en saídas de emerxencia, sistemas de radiocomunicación para medios de intervención, equipos de detección e extinción de incendios.

En total, previuse actuar en 19 túneles. No tramo  Pedralba-Vilariño inclúense os túneles de  Pedralba, Requejo,  Padornelo,  Avesedimas,  Hedroso, Lubián e A  Canda, na provincia de Zamora, e os de  Vilavella, Ou  Cañizo e Espiño, na provincia de Ourense. 

Pola súa banda, os túneles do tramo Vilariño-Taboadela sitúanse integramente na provincia de Ourense:  Bolaños,  Portocamba,  Cerdedelo, Ou  Corno,  Corga de Vela, Prado,  Seiró, Bouzas e Vos Casares.

Electrificación

Así mesmo,  Adif AV aprobou a licitación do contrato de execución das instalacións de liña aérea de contacto ( catenaria) e sistemas asociados do tramo  Pedralba-Taboadela-Ourense, por un importe de 44.454.954,45 euros (IVE incluído). 

 O contrato contempla a electrificación dos seguintes traxectos:

 - Vía 1 en ancho estándar entre Pedralba de la Pradería (punto quilométrico  p. k. 342/992, no que se enlaza co tramo anterior) e o Posto de Adiantamento e Estacionamento de Trens ( PAET, instalación técnica da  LAV) de  Vilavella ( p. k. 375/059). 

 - Dobre vía en ancho estándar entre o  PAET de  Vilavella e o inicio do ramal de conexión da  LAV Madrid-Galicia coa liña convencional Zamora-A Coruña en Taboadela ( p. k. 446/085).

 - Ramal de conexión desde o desvío en ancho estándar en vía 1 ( p. k. 446/085) ata a conexión coa vía convencional á entrada da estación de Taboadela ( p. k. 447/223). Neste tramo sitúase o  cambiador de ancho de Taboadela. 

 - Traxecto entre a estación de Taboadela e a estación de Ourense ( p. k. 462/490) en ancho mixto. 

Ademais,  Adif AV licitou o contrato de obra cun prazo de 9 meses e mantemento, durante 24 meses, dos centros de  autotransformación (equipos para a xestión da subministración de enerxía eléctrica á  LAV) e do  telemando (control remoto) de enerxía do tramo  Pedralba-Ourense, por importe de 14.666.824,86 euros (IVE incluído).

 Os centros de  autotransformación para electrificación en 2x25  kV, característica das liñas de alta velocidade, situaranse en tres áreas de referencia, correspondentes ás subestacións eléctricas de Amoeiro, As Portas e  Arbillera.