miércoles, 25 de julio de 2018

Novas licitacións de obras na LAV a Galicia: Base de montaxe e protección acústica

Nesta semana coñecemos dous anuncios por parte de  Adif Alta Velocidade que fan referencia á Liña de Alta Velocidade ( LAV) Madrid-Galicia.

CONSTRUCION DA BASE DE MONTAXE DE MEAMÁN

O  luns 23 informou que convocou a licitación as obras de construción da base de montaxe de  Meamán e instalacións auxiliares, necesarias para a montaxe de vía no subtramo Pedralba de la Pradería-Taboadela, correspondente á Liña de Alta Velocidade ( LAV) Madrid-Galicia). O orzamento de licitación deste contrato é de 4.153.849,14 euros (IVE incluído). 

Características da base de montaxe


A base de montaxe de  Meamán situarase no  concello de Baños de Molgas (Ourense), en terreos comprendidos entre a  LAV Madrid-Galicia en construción e a liña de ancho convencional Zamora-Ourense, actualmente en servizo. 

A base conta cunha superficie total aproximada de 2,7 hectáreas e aloxará unha praia de cinco vías, disposta en dous peites entrelazados de ancho 1.668 mm e 1.435 mm, xunto cos edificios e equipamentos necesarios.

O acceso á base desde a liña de ancho convencional Zamora-Ourense está previsto mediante a vía 1, que conecta coa vía xeral de ancho convencional. Pola súa banda, a conexión coa  LAV realízase mediante a vía 3.

Ademais, para a consecución dos obxectivos funcionais da base, definíronse os seguintes elementos:

- Zona de provisión de  balasto (provisión de  Meamán) con muro  cargadero de formigón.

- Losa de transferencia de carrís e pórticos fixos para manipulación.

- Zona pavimentada para circulacións rodadas e estacionamentos.

- Instalacións exteriores de urbanización.

O proxecto de construción da base de montaxe de Meamán inclúe o movemento de terras necesario para executar as conexións ferroviarias, as zonas de provisión e a implantación da base.

CONSTRUCIÓN DE PROTECCIÓN ACÚSTICA 

E onte martes 24 Adif Alta Velocidade informaba que convocou a licitación a execución de obras do proxecto de construción de protección acústica no tramo Pedralba de la Pradería-Ourense. Fase I (Pedralba de la Pradería-Taboadela), correspondente á Liña de Alta Velocidade ( LAV) Madrid-Galicia.

O proxecto inclúe as especificacións necesarias para a instalación de pantallas acústicas, con obxecto de satisfacer os requirimentos acústicos especificados nas Declaracións de Impacto Ambiental ( DIA) para a futura fase de explotación da  LAV.

O orzamento de licitación dos traballos é de 271.442,74 euros (IVE incluído), cun prazo de execución de tres meses.

Actuacións

As medidas de protección acústica van centrar, segundo a avaliación previa do impacto acústico  esperable, no subtramo Ponte Ambía-Taboadela, concretamente en dous segmentos de 104 e 130 m de lonxitude, respectivamente, localizados na parte inicial do subtramo.

Nas devanditas zonas, colocaranse pantallas acústicas delgadas formadas por elementos prefabricados. As pantallas situaranse no bordo da plataforma ferroviaria e terán unha altura variable de entre dúas e tres metros.

Os traballos comprenden a escavación e  hormigonado de pozos e gabias para a cimentación das pantallas, a instalación dos soportes de suxeición e a montaxe das proteccións acústicas propiamente ditas, mediante soportes e paneis.