domingo, 10 de junio de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso da próxima semana debaterá o martes, 12 de xuño, a toma en consideración da reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial sobre medidas urxentes en aplicación do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero.


A proposta de reforma da  LOPJ, presentada polo Grupo Socialista, ten como obxectivo "avanzar cara a unha efectiva formación e especialización en violencia de xénero dos profesionais que traballan este ámbito, por ser un elemento crave para unha adecuada resposta xudicial". 

Así mesmo, esta proposición de Lei Orgánica inclúe medidas dirixidas a profundar na formación dos membros das Carreiras Xudicial e Fiscal, tanto dos xulgados especializados en violencia de xénero, como dos xuíces e xuízas de familia e menores. Ademais introduce probas específicas en violencia de xénero, como requisito para concursar a órganos xudiciais.

A sesión comeza ás 15,00 horas co debate de toma en consideración da Proposición de Lei presentada polo Parlamento de Andalucía sobre a transferencia de recursos  hídricos de 19,99  Hm3 desde a demarcación  hidrográfica dos ríos Tinto,  Odiel e Piedras á demarcación  hidrográfica do  Guadalquivir. Segundo o parlamento andaluz, "a achega de 19,99  hm3 contribúe a asegurar o abastecemento dos pobos do Condado de Huelva na comarca de Doñana, cuxo subministración a partir do encoro do  Corumbel conta con escasa garantía ou se fornecen desde o acuífero  Masub  Almonte-Marismas".

O Pleno da Cámara Baixa votará, tamén o martes, dúas Proposicións non de Lei relativas á violencia de xénero dixital entre a mocidade e ao desenvolvemento do sector dos coidados, presentadas polos grupos Popular e Confederal Unidos Podemos-En  Comú  Podem-En Marea, respectivamente.

En primeiro lugar, o Congreso debaterá sobre a  PnL relativa á violencia de xénero dixital entre a mocidade para instar o Goberno a seguir impulsando a concienciación e a formación para a igualdade. Tamén a "continuar realizando campañas específicas en medios dixitais, utilizando o contexto vital dos propios adolescentes, para informarlles do valor da privacidade e a súa relación coa  ciberseguridad, reforzar a difusión de recursos de apoio, anónimos e  online, que sirvan para formular consultas ou denuncias e promover sistemas que avalíen as prácticas de autorregulación, desde o punto de vista da igualdade, co fin de eliminar contidos nocivos".

Por outra banda, o Grupo Confederal Unidos Podemos- EC- EM defenderá ante o Pleno unha proposición non de lei relativa ao desenvolvemento do sector dos coidados como unha política de emprego, recuperación económica, social e de igualdade prioritaria. Neste sentido, o grupo  proponente insta o Executivo a poñer en funcionamento "un sistema público de coidados e atención á dependencia integrado, complementario e equiparable ao sistema público de saúde, baseado na asistencia persoal para a vida independente". E, ademais, adoptar unha serie de medidas para ampliar  exponencialmente o investimento e dedicación de recursos públicos a esta materia, recuperar a cotización á Seguridade Social para as coidadoras da contorna familiar e implantar a xornada laboral de 35 horas semanais, entre outras cuestións. 

Por último, o Pleno verá as mocións do Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En  Comú  Podem-En Marea, sobre as condicións de vida e traballo dos  temporeros e  temporeras das campañas agrícolas en España, e do Grupo Parlamentario Cidadáns, sobre o Instituto Cervantes.

O Pleno conclúe o martes, xa que non se celebrará esta semana sesión de control ao Goberno, tal e acordou a Xunta de Portavoces.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.