domingo, 24 de junio de 2018

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso dos Deputados

O vindeiro martes, o Pleno debaterá a toma en consideración da proposición de lei do grupo confederal de Unidos Podemos- ECP- EM relativa á reforma do sistema de permisos e prestacións para o coidado e atención de menores por parte dos seus proxenitores, en casos de nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento. Esta iniciativa busca, entre outras cuestións, que os permisos de paternidade e maternidade sexan iguais e  intransferibles para que, segundo os  proponentes, non se produzan discriminacións segundo o xénero dos proxenitores ou o tipo de familia.

Pola súa banda, o grupo Socialista defenderá a toma en consideración dunha lei orgánica sobre a eutanasia que ten como obxectivo "regular o dereito que corresponde ás persoas para solicitar e recibir axuda para morrer cando concorran as circunstancias previstas na mesma, o procedemento que ha de seguirse e as garantías que han de observarse". A norma tamén contempla deberes para o persoal sanitario que atenda ás persoas que reclamen a eutanasia e obrigacións para que administracións e institucións garantan o exercicio do dereito recoñecido nesta lei.

No que respecta ás proposicións non de lei, o grupo Popular presentará unha iniciativa na que insta o Goberno "a continuar traballando  no ámbito da Inspección de Traballo e Seguridade Social para lograr un mercado de traballo máis xusto, e para atallar as condutas que atenten contra os dereitos dos traballadores e o noso sistema de Seguridade Social".

Por último, Cidadáns defenderá a súa proposición non de lei que na que insta o Goberno a avanzar na extensión a receita electrónica, o cartón sanitario único e a historia clínica dixital. O obxectivo dos promotores que "calquera cidadán poida ser atendido e reciba os seus medicamentos en calquera punto de España respectando a data esixida legalmente e analizando a posibilidade de incentivar a aquelas comunidades autónomas que cumpran en tempo e forma".

Por último, veranse as mocións consecuencia das interpelacións urxentes debatidas a semana anterior, de ERC sobre a situación política en Cataluña e do Grupo Popular achega do anuncio da ministra de Política Territorial e Función Pública sobre a recuperación de artigos do Estatuto de Cataluña declarados inconstitucionais. 

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, comparecerá ante o Pleno do Congreso dos Deputados o vindeiro mércores 27 de xuño para informar sobre  a postura do Executivo ante os asuntos que serán tratados no Consello Europeo dos próximos días 28 e 29 de xuño. A comparecencia, que foi solicitada polo propio Sánchez e polo grupo confederal de Unidos Podemos-En  Comú- Podem-En Marea, precederá á habitual sesión de control ao Goberno.

Xa o xoves a Cámara debaterá as 44 emendas que o Senado incorporou ao proxecto de Orzamentos Xerais do Estado de 2018 e que supoñen un cambio de aproximadamente 179 millóns de euros nas contas. As emendas necesitan o voto afirmativo da maioría do Pleno para seguir vixentes. No caso de ser rexeitadas, os Orzamentos serán aprobados nos termos que se votaron no Congreso o pasado 23 de maio.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta.