viernes, 11 de mayo de 2018

Autorizada polo Goberno unha nova convocatoria de concesión de axudas para actuacións de conservación ou enriquecemento do patrimonio histórico español con cargo ao programa do 1,5%


Do Consello de Ministros celebrado hoxe destaco a autorización ao Ministerio de Fomento dunha nova convocatoria de concesión de axudas para actuacións de conservación ou enriquecemento do patrimonio histórico español con cargo ao programa do 1,5% Cultural por un importe máximo de 51.000.000 euros. Destas axudas, está previsto que 20,53 millóns de euros abónense no exercicio 2019 e 30,47 en 2020.

Esta nova convocatoria, que se publicará no mes de xuño, contempla un modelo de cofinanciamento cos titulares dos Bens de Interese Cultural no que o Ministerio achega un máximo do 75% do orzamento das actuacións, polo que se mobilizará previsiblemente un investimento total de entre 75 e 90 millóns de euros, e a xeración de emprego prevista estímase en 4.500 postos de traballo, ademais dos que poidan producirse pola actividade turística, cultural ou social que en todos os casos xera a recuperación do patrimonio histórico.

Coa aprobación desta convocatoria dáse cumprimento ao compromiso do ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de publicar un novo paquete de axudas para a conservación do patrimonio histórico español antes do verán.
A achega do Ministerio de Fomento con este programa á recuperación e enriquecemento do patrimonio histórico español converteuse nunha ferramenta esencial de colaboración cos seus titulares nun modelo que, baixo principios de publicidade, transparencia e concorrencia competitiva, curmá a xeración de actividade e a rexeneración das contornas urbanas ou rurais nos que se atopa devandito patrimonio.

Por tanto, serán dous as convocatorias do programa do 1,5% Cultural en dous anos, tras a publicada en xullo de 2017, que estaba dotada con 50,5 millóns de euros e que se resolveu provisionalmente adxudicando 73 novas axudas que van supoñer a mobilización a mobilización de máis de 87 millóns de euros.

O programa do 1,5% Cultural conta cunha Comisión Mixta, xunto co Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, que se encarga do seguimento das actuacións e da selección dos proxectos susceptibles de financiamento con estes fondos.

Se, como é previsible, mantéñense os investimentos do Ministerio de Fomento nos próximos exercicios e, por tanto, as retencións correspondentes ao 1,5% Cultural, será posible a publicación de convocatorias anuais en importes similares aos destas últimas convocatorias.
Programa 1,5% Cultural


O Ministerio de Fomento financia un gran número de actuacións de intervención no Patrimonio Histórico Español mediante a achega do 1,5% da contratación de obra pública xestionada polo propio Ministerio.

Entre ambos os programas, o Ministerio prevé mobilizar, ao longo da lexislatura, ao redor de 350-450 millóns de euros no patrimonio arquitectónico, cunha xeración de emprego total estimada duns 20.000-25.000 postos de traballo.


O programa do 1,5% Cultural compleméntase, no Ministerio de Fomento, co de Rehabilitación Arquitectónica, polo que o Departamento xestiona directamente actuacións relevantes relacionadas co patrimonio arquitectónico español.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta.