miércoles, 4 de abril de 2018

A afiliación á Seguridade Social supera os 18,5 millóns de ocupados por primeira vez na última década


Onte coñecemos que a afiliación media á Seguridade Social superou en marzo os 18,5 millóns de ocupados (18.502.088), cifra que non se alcanzaba desde decembro de 2008 (18.531.312).

A ocupación no mes creceu en 138.573 persoas (0,75%), o mellor dato rexistrado nos meses de marzo que coincidiron coa Semana Santa.

Nos últimos 12 meses, o Sistema sumou 592.081 afiliados (3,31%), este dato e o do ano pasado (604.209) son os mellores rexistros neste mes desde 2007 (643.524).

Destaca de novo o número de mulleres afiliadas á Seguridade Social que volve marcar un récord e totaliza 8.582.183 traballadoras. Representan o 46,38% do total de ocupados. En canto aos homes, a cifra de traballadores alcanza os 9.919.904 ocupados (53,62%).

O dato desestacionalizado, que serve para facer un seguimento da tendencia de fondo que subxace na evolución do número de afiliados, crece no mes en 40.337 xa suma 52 meses en positivo.
RESPECTO DE FEBREIRO

O Réxime Xeral rexistrou un aumento de 116.271 persoas 0,77%), ata situarse en 15.206.427 ocupados. En marzo, a afiliación creceu en termos absolutos principalmente en Hostalería (58.612), Educación, con 17.371 ocupados.

Crece de forma xeneralizada no resto de sectores excepto en Administración Pública e Defensa, Seguridade Social Obrigatoria (-5.425), Subministración de Enerxía Eléctrica, Gas, Vapor e Aire Acondicionado (-132) e Actividades de Organizacións e Organismos Extraterritoriais (-6).


En canto ao Sistema Especial Agrario, perdeu 13.221 afiliados medios (-1,70%), ata situarse agora en 762.684 persoas. Pola súa banda, o Sistema Especial do Empregados do Fogar sumou en 1.078 (0,26%) e agora alcanza os 420.194 ocupados.
O Réxime de Autónomos conta con 3.230.400 persoas, tras aumentar en 20.481 (0,64%) no último mes. Respecto ao Réxime Especial do Mar, sumou 1.876 ocupados (3,07%) ata situarse en 62.967 ocupados. Finalmente, o Carbón está constituído por 2.293 afiliados medios tras descender en 54 persoas (-2,29%).
Por CCAA, o número de afiliados en marzo aumentou en practicamente todas, especialmente en Cataluña (28.918), e Baleares (25.445) e Madrid (17.073). Descende unicamente en Castela-A Mancha (-219).
RESPECTO DE 2017En relación ao ano pasado, o Sistema gañou 592.081 ocupados, o 3,31%, destacando o bo comportamento do Réxime Xeral, que incorpora 583.228 traballadores (3,82%). O crecemento alcanza o 4,34% se falamos do Réxime Xeral propiamente devandito (sen Agrario nin Fogar).

No Réxime Especial de Traballadores Autónomos hai que sinalar que a taxa aumentou un 1,05%, o que se traduce nun crecemento de 33.646 persoas. O Réxime do Mar decrece en 0,81% (-517) e o Carbón rexistrou un descenso de -13,47% (-357).

En termos anuais, a afiliación creceu en todas as Comunidades Autónomas, destacando en cifras absolutas os incrementos de Madrid (117.059), Cataluña (108.752) e Andalucía (83.587).

Galicia:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado marzo en 984.884 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 6.395 persoas afiliadas máis respecto ao mes anterior (0,65 %). 

A afiliación ao Réxime Xeral terminou marzo con 750.556 afiliados medios, o Réxime de Autónomos con 213.203 afiliados medios, e o Réxime do Mar finalizou con 21.125 afiliados medios

As afiliacións á Seguridade Social aumentaron en 25.751 no último ano, unha subida do 2,68%, a maior desde 2007. En marzo, ademais, creáronse en Galicia 206 afiliacións ao día (6.395 máis no conxunto do mes).

Ourense:

O número medio de afiliados á Seguridade Social situouse o pasado marzo en 101.679 ocupados, cifra que supuxo un aumento de 454 persoas afiliadas respecto ao mes anterior (0,45 %). 

En términos anuais, a afiliación no total do Sistema rexistrou nesta provincia un incremento de 2.373 ocupados (2,39 %). 

A afiliación ao Réxime Xeral rematou marzo con 76.731 afiliados medios e o Réxime de Autónomos con 24.948 afiliados medios. 


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta.