martes, 24 de abril de 2018

Fomento traballa nun Anteproxecto de Lei para reforzar a seguridade xurídica no ámbito da ordenación territorial e urbanística


O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunciou onte na Comisión de Fomento do Congreso dos Deputados que o seu departamento está a traballar nun Anteproxecto de Lei para reforzar a seguridade xurídica no ámbito da ordenación territorial e urbanística e sobre cuxo contido iniciará contactos cos grupos parlamentarios.

A nova normativa, cuxo anteproxecto se atopa xa nunha fase avanzada de elaboración, define a natureza xurídica dos instrumentos de ordenación territorial e urbanística como actos administrativos xenerais, fronte ás normas que incorporan devanditos instrumentos e que teñen a natureza de disposicións de carácter xeral.

Esta medida evita o fenómeno da nulidade en fervenza e acompáñase con outras medidas de carácter procesual, que introducen algunhas modificacións puntuais para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.

De la Serna lembrou que decenas de plans territoriais e urbanísticos foron anulados polos tribunais nos últimos anos, afectando a cidades practicamente de todas as Comunidades Autónomas.

Fronte á inseguridade xurídica que provoca a anulación dos plans e a imposibilidade de emendar meros defectos formais e mesmo salvar os actos de aplicación xerados polos plans que se anulan, algunhas Comunidades Autónomas aprobaron medidas parciais e provisionais co obxectivo de achegar seguridade xurídica pero que non supoñen solucións globais nin satisfactorias para lograr resolver un problema que afecta a todo o país.

A anulación dun plan territorial ou urbanístico declárase, en xeral, sen matices e sen posibilidade de corrección das deficiencias que a determinaron. Leva, ademais, a nulidade “en fervenza” do seu plan de desenvolvemento e, mesmo, de cada un dos seus actos de aplicación, como os instrumentos de xestión e as licenzas de obras.

Segundo indicou o ministro, fronte á nulidade absoluta e a imposibilidade de corrección debería distinguirse entre os supostos de nulidade e os de anulabilidade nos que sería posible a convalidación e a retroacción de actuacións para a corrección do defecto determinante da anulación.

Mediante o uso das súas competencias, o Estado pode dar unha resposta completa e non provisional a este problema, para o que é necesario, agregou Da Serna, unha reforma normativa como a que se expón, que vén demandada por Comunidades Autónomas e maxistrados, e que se elaborou con ditame favorable da Comisión de Codificación do Ministerio de Xustiza.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 

Recibirá resposta.